Rotator zdjęć

Główna treść strony Dbamy o środowisko

Dbamy o środowisko

Stronicowanie

 • Odwiedzili Podlasie

  Odwiedzili Podlasie

  2020.10.06

  W ubiegłym tygodniu, tj. w dniach 29 – 30 września br. 50–cio osobowa grupa rolników, sołtysów, członków i członkiń Kół Gospodyń Wiejskich, przedstawicieli gospodarstw agroturystycznych brała udział w wyjeździe studyjnym zorganizowanym w ramach operacji pn. Budowa produktu turystyki wiejskiej szansą na rozwój obszarów wiejskich gminy Serock. Gościło nas piękne i przedsiębiorcze Podlasie Nadbużańskie.

   

 • Palenie w piecu

  Palenie w piecu

  2020.09.21

  W związku z rozpoczynającym się okresem grzewczym przypominamy o BEZWZGLĘDNYM ZAKAZIE SPALANIA ODPADÓW na terenie nieruchomości oraz w piecach domowych.

   

 • Sprzątanie świata 2020

  Sprzątanie świata 2020

  2020.09.16

  W tym roku Fundacja Nasza Ziemia już po raz 27 koordynować będzie największą polską akcję ekologiczną: „Sprzątanie świata – Polska”, która przebiegać będzie pod hasłem „Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję”. Wielki finał akcji odbywać się będzie w dniach 18-20 września.

   

 • Nowy program ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim

  Nowy program ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim

  2020.09.11

  W dniu 8 września 2020 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 115/20 w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 15 września 2020 r. poz. 9595).

   

 • Usuwanie azbestu

  Usuwanie azbestu

  2020.08.31

  Referat Ochrony  Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa informuje, że Uchwałą Zarządu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w dniu 27 sierpnia 2020 roku przyznał dofinansowanie w formie dotacji w wysokości do 27.999,60 zł, co stanowi 40% kosztu kwalifikowanego zadania.

 • Powszechny Spis Rolny 1.09 - 30.11.2020

  Powszechny Spis Rolny 1.09 - 30.11.2020

  2020.08.19

  Rolniku, wypełnij obowiązek i weź udział w spisie!

 • Rolniku, wypełnij obowiązek i weź udział w spisie!

  Rolniku, wypełnij obowiązek i weź udział w spisie!

  2020.08.10

  Powszechny Spis Rolny 2020 obejmie wszystkie gospodarstwa rolne w kraju.

 • Zakup oczyszczaczy powietrza

  Zakup oczyszczaczy powietrza

  2020.07.24

  W dniu 9 lipca 2020 r. została zawarta umowa nr W/UMWM-UU/UM/PZ/2519/2020 pomiędzy Województwem Mazowieckim a Miastem i Gminą Serock, przedmiotem której jest udzielenie Miastu i Gminie Serock pomocy finansowej na dofinansowanie zadania pn. "Zakup oczyszczaczy powietrza dla wybranych placówek oświatowych z terenu Miasta i Gminy Serock”.

 • Umowy KSOW podpisane

  Umowy KSOW podpisane

  2020.07.24

  21 lipca 2020 r. zostały zawarte umowy pomiędzy Miastem i Gminą Serock a Województwem Mazowieckim na realizację dwóch operacji w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2020-2021.

 • Zaopiekuj się szczeniakiem do zadań specjalnych

  Zaopiekuj się szczeniakiem do zadań specjalnych

  2020.07.16

  Szczeniaki, które w przyszłości będą psami przewodnikami, poszukują domów tymczasowych.

Stronicowanie