Rotator zdjęć

Główna treść strony Nieruchomości gminne do sprzedaży

Nieruchomości gminne przeznaczone do Sprzedaży

Ogłoszenia o przetargach - TUTAJ

Obecnie samorząd realizuje program sprzedaży niezabudowanych nieruchomości, stanowiących 30 wydzielonych działek na terenie miasta i gminy Serock. Wszystkie nieruchomości objęte są Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego.

Poniżej zestawienie i opis nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, ze względu na ich przeznaczenie w ww. planach:

ZABUDOWA MIESZKANIOWA JEDNORODZINNA I USŁUGI NIEUCIĄŻLIWE

     1. Wola Smolana, dz. 137/2

     2. Wola Smolana, dz. 137/4

     3. Skubianka, dz. 344/5 i 345/4

ZABUDOWA USŁUG TURYSTYKI I/LUB ZABUDOWA REKREACJI INDYWIDUALNEJ

     1. Serock, dz. 20/4 z obrębu 10

     2. Serock, dz. 20/5 z obrębu 10

 • -
 • -

ZABUDOWA MIESZKANIOWA JEDNORODZINNA I USŁUGI NIEUCIĄŻLIWE

       1. Wola Smolana

 • działka nr 137/2
 • powierzchnia 0,1097 ha
 • nieruchomość niezabudowana
 • uregulowana w KW WA1L/00017688/1

Opis nieruchomości: Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej - drogi gminnej  o nawierzchni asfaltowej. Istnieje możliwość podłączenia energii elektrycznej, wodociągu.

lokalizacja na mapie

       2. Wola Smolana

 • działka nr 137/4
 • powierzchnia 0,1077 ha
 • nieruchomość niezabudowana
 • uregulowana w KW WA1L/00017688/1

Opis nieruchomości: Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej - drogi gminnej  o nawierzchni asfaltowej. Istnieje możliwość podłączenia energii elektrycznej, wodociągu.

lokalizacja na mapie

       3. Skubianka

 • działki nr 344/5 i 345/4
 • łączna powierzchnia 0,1225 ha
 • nieruchomość niezabudowana
 • uregulowane odpowiednio w KW WA1L/00056767/4 i WA1L/00006017/7

Obie działki tworzą jedną nieruchomość.

Opis nieruchomości: działki nr 344/5 i 345/4 powstały z podziału działek nr 344 i 345 i będą tworzyły jedną nieruchomość, jest to teren niezabudowany, położony przy drodze gminnej gruntowej, dojazd od drogi powiatowej Zegrze-Dębe, istnieje możliwość podłączenia energii elektrycznej, gazu, kanalizacji i wodociągu.

lokalizacja na mapie

ZABUDOWA USŁUG TURYSTYKI I/LUB ZABUDOWA REKREACJI INDYWIDUALNEJ

       1. Serock

 • działka nr 20/4 w obrębie 10 w rejonie ul. Nasielskiej i ul. Modlińskiej
 • powierzchnia 3,5184 ha
 • nieruchomość niezabudowana
 • uregulowana w KW WA1L/00001877/8

Opis nieruchomości: położona w odległości ok. 70 m od drogi powiatowej, ul. Nasielskiej w Serocku w sąsiedztwie terenów leśnych, częściowo porośnięta drzewostanem iglastym i liściastym.

lokalizacja na mapie

       2. Serock

 • działka nr 20/5 w obrębie 10 przy ul. Modlińskiej
 • powierzchnia 3,7142 ha
 • nieruchomość niezabudowana
 • uregulowana w KW WA1L/00001877/8

Nieruchomość położona jest w części na terenie zabudowy usług turystyki i/lub zabudowy rekreacji indywidualnej, w części na terenie zadrzewień i zakrzewień oraz lasów i zalesień.

Opis nieruchomości: położona w odległości ok. 70 m od drogi powiatowej, ul. Nasielskiej w Serocku w sąsiedztwie terenów leśnych, częściowo porośnięta drzewostanem iglastym i liściastym.

lokalizacja na mapie

Kontakt ze sprzedającym:
Urząd Miasta i Gminy w Serocku
ul. Rynek 21; 05-140 Serock
Referat Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rozwoju
II piętro – pokój nr 50 lub 52
tel. /22/ 782-88-28
e-mail: geodezja@serock.pl

Powrót do topu strony