Nieruchomości gminne do sprzedaży

Menu rwd

Nieruchomości gminne przeznaczone do Sprzedaży

Ogłoszenia o przetargach - TUTAJ

Obecnie samorząd realizuje program sprzedaży niezabudowanych nieruchomości, stanowiących 30 wydzielonych działek na terenie miasta i gminy Serock. Wszystkie nieruchomości objęte są Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego.

Poniżej zestawienie i opis nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, ze względu na ich przeznaczenie w ww. planach:

ZABUDOWA MIESZKANIOWA JEDNORODZINNA

     1. Serock, dz. 38/2 z obrębu 08

     2. Skubianka, dz. 62/12

     3. Skubianka, dz. 62/13

     4. Skubianka, dz. 62/14

ZABUDOWA MIESZKANIOWA JEDNORODZINNA I USŁUGI NIEUCIĄŻLIWE

     6. Borowa Góra, dz. 221/3

     7. Borowa Góra, dz. 221/4

     8. Borowa Góra, dz. 221/5

     9. Wierzbica, dz. 166/1

     10. Wierzbica, dz. 166/2

     11. Wierzbica, dz. 166/5

     12. Wierzbica, dz. 166/6

     13. Wierzbica, dz. 166/7

     14. Wola Smolana, dz. 137/2

     15. Wola Smolana, dz. 137/4

     16. Skubianka, dz. 344/5 i 345/4

ZABUDOWA MIESZKANIOWA JEDNORODZINNA EKSTENSYWNA

     17. Skubianka, dz. 30/3

     18. Skubianka, dz. 30/4

     19. Skubianka, dz. 30/5

     20. Skubianka, dz. 30/6

ZABUDOWA USŁUG TURYSTYKI I/LUB ZABUDOWA REKREACJI INDYWIDUALNEJ

     29. Serock, dz. 20/4 z obrębu 10

     30. Serock, dz. 20/5 z obrębu 10

ZABUDOWA MIESZKANIOWA JEDNORODZINNA

 1. Serock
 • działka nr 38/2 z obrębu 08
 • powierzchnia 0,0533 ha
 • nieruchomość niezabudowana
 • uregulowana w KW WA1L/00014278/3

Opis nieruchomości: położona w Serocku przy ul. Niskiej, w pobliżu Skweru Litewskiego, u podnóża skarpy w drugiej linii zabudowy od rzeki Narew, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – drogi gminnej o nawierzchni utwardzonej. Istnieje możliwość podłączenia energii elektrycznej, w zasięgu wodociąg i gazociąg.

lokalizacja na mapie

        2. Skubianka

 • działka nr 62/12
 • powierzchnia 0,1089 ha
 • nieruchomość niezabudowana
 • uregulowana w KW WA1L/00002255/9

Przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego, jedynie na powiększenie nieruchomości sąsiednich.

Opis nieruchomości: położona ok. 400 m od Jeziora Zegrzyńskiego na skarpie o zróżnicowanej rzeźbie terenowej, porośnięta drzewostanem iglastym i liściastym. Nie może samodzielnie stanowić odrębnej nieruchomości budowlanej. Może zostać wykorzystana w celu powiększenia sąsiednich nieruchomości.

lokalizacja na mapie

        3. Skubianka

 • działka nr 62/13
 • powierzchnia 0,0635 ha
 • nieruchomość niezabudowana
 • uregulowana w KW WA1L/00002255/9

Przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego, jedynie na powiększenie nieruchomości sąsiednich.

Opis nieruchomości: położona ok. 400 m od Jeziora Zegrzyńskiego na skarpie o zróżnicowanej rzeźbie terenowej, porośnięta drzewostanem iglastym i liściastym. Nie może samodzielnie stanowić odrębnej nieruchomości budowlanej. Może zostać wykorzystana w celu powiększenia sąsiednich nieruchomości.

lokalizacja na mapie

       4. Skubianka

 • działka nr 62/14
 • powierzchnia 0,0727 ha
 • nieruchomość niezabudowana
 • uregulowana w KW WA1L/00002255/9

Przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego, jedynie na powiększenie nieruchomości sąsiednich.

Opis nieruchomości: położona ok. 400 m od Jeziora Zegrzyńskiego na skarpie o zróżnicowanej rzeźbie terenowej, porośnięta drzewostanem iglastym i liściastym. Nie może samodzielnie stanowić odrębnej nieruchomości budowlanej. Może zostać wykorzystana w celu powiększenia sąsiednich nieruchomości.

lokalizacja na mapie

ZABUDOWA MIESZKANIOWA JEDNORODZINNA I USŁUGI NIEUCIĄŻLIWE

       6. Borowa Góra

 • działka nr 221/3
 • powierzchnia 0,1103 ha
 • nieruchomość niezabudowana
 • uregulowana w KW WA1L/00047492/9

Nieruchomość będąca w użytkowaniu wieczystym gminy.

Opis nieruchomości: położona w odległości 200 m od drogi krajowej Warszawa-Serock i w odległości ok. 50  m od ul. Lipowej (gminna droga o nawierzchni asfaltowej), w sąsiedztwie hydroforni oraz placu zabaw w Borowej Górze. Istnieje możliwość podłączenia energii elektrycznej, gazu i wodociągu.

lokalizacja na mapie

       7. Borowa Góra

 • działka nr 221/4
 • powierzchnia 0,1150 ha
 • nieruchomość niezabudowana
 • uregulowana w KW WA1L/00047492/9

Nieruchomość będąca w użytkowaniu wieczystym gminy.

Opis nieruchomości: położona w odległości 200 m od drogi krajowej Warszawa-Serock i w odległości ok. 50  m od ul. Lipowej (gminna droga o nawierzchni asfaltowej), w sąsiedztwie hydroforni oraz placu zabaw w Borowej Górze. Istnieje możliwość podłączenia energii elektrycznej, gazu i wodociągu. 

lokalizacja na mapie http://serock.e-mapa.net?userview=30

       8. Borowa Góra

 • działka nr 221/5
 • powierzchnia 0,1200 ha
 • nieruchomość niezabudowana
 • uregulowana w KW WA1L/00047492/9

Nieruchomość będąca w użytkowaniu wieczystym gminy.

Opis nieruchomości: położone w odległości 200 m od drogi krajowej Warszawa-Serock i w odległości ok. 50  m od ul. Lipowej (gminna droga o nawierzchni asfaltowej), w sąsiedztwie hydroforni oraz placu zabaw w Borowej Górze. Istnieje możliwość podłączenia energii elektrycznej, gazu i wodociągu.

lokalizacja na mapie

       9. Wierzbica

 • działka nr 166/1
 • powierzchnia 0,0851 ha
 • nieruchomość niezabudowana
 • uregulowana w KW WA1L/00031873/9

Opis nieruchomości: położona pomiędzy drogą krajową Warszawa-Serock i drogą gminną przez wieś Wierzbica, dojazd do działek od strony drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej, droga wewnętrzna o nawierzchni gruntowej nieurządzona, istnieje możliwość podłączenia energii elektrycznej, gazu i wodociągu.

lokalizacja na mapie

       10. Wierzbica

 • działka nr 166/2
 • powierzchnia 0,1088 ha
 • nieruchomość niezabudowana
 • uregulowana w KW WA1L/00031873/9

Opis nieruchomości: położona pomiędzy drogą krajową Warszawa-Serock i drogą gminną przez wieś Wierzbica, dojazd do działek od strony drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej, droga wewnętrzna o nawierzchni gruntowej nieurządzona, istnieje możliwość podłączenia energii elektrycznej, gazu i wodociągu. Działki nr 166/7, 166/6 i 166/5 graniczą z istniejącym rowem melioracyjnym.

lokalizacja na mapie

       11. Wierzbica

 • działka nr 166/5
 • powierzchnia 0,0847 ha
 • nieruchomość niezabudowana
 • uregulowana w KW WA1L/00031873/9

Opis nieruchomości: położona pomiędzy drogą krajową Warszawa-Serock i drogą gminną przez wieś Wierzbica, dojazd do działek od strony drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej, droga wewnętrzna o nawierzchni gruntowej nieurządzona, istnieje możliwość podłączenia energii elektrycznej, gazu i wodociągu. Działka nr 166/5 graniczy z istniejącym rowem melioracyjnym.

lokalizacja na mapie

       12. Wierzbica

 • działka nr 166/6
 • powierzchnia 0,1000 ha
 • nieruchomość niezabudowana
 • uregulowana w KW WA1L/00031873/9

Opis nieruchomości: położona pomiędzy drogą krajową Warszawa-Serock i drogą gminną przez wieś Wierzbica, dojazd do działek od strony drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej, droga wewnętrzna o nawierzchni gruntowej nieurządzona, istnieje możliwość podłączenia energii elektrycznej, gazu i wodociągu. Działka nr 166/6 graniczy z istniejącym rowem melioracyjnym.

lokalizacja na mapie

       13. Wierzbica

 • działka nr 166/7
 • powierzchnia 0,0943 ha
 • nieruchomość niezabudowana
 • uregulowana w KW WA1L/00031873/9

Opis nieruchomości: położona pomiędzy drogą krajową Warszawa-Serock i drogą gminną przez wieś Wierzbica, dojazd do działek od strony drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej, droga wewnętrzna o nawierzchni gruntowej nieurządzona, istnieje możliwość podłączenia energii elektrycznej, gazu i wodociągu. Działki nr 166/7 graniczy z istniejącym rowem melioracyjnym.

lokalizacja na mapie

       14. Wola Smolana

 • działka nr 137/2
 • powierzchnia 0,1097 ha
 • nieruchomość niezabudowana
 • uregulowana w KW WA1L/00017688/1

Opis nieruchomości: Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej - drogi gminnej  o nawierzchni asfaltowej. Istnieje możliwość podłączenia energii elektrycznej, wodociągu.

lokalizacja na mapie

       15. Wola Smolana

 • działka nr 137/4
 • powierzchnia 0,1077 ha
 • nieruchomość niezabudowana
 • uregulowana w KW WA1L/00017688/1

Opis nieruchomości: Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej - drogi gminnej  o nawierzchni asfaltowej. Istnieje możliwość podłączenia energii elektrycznej, wodociągu.

lokalizacja na mapie

       16. Skubianka

 • działki nr 344/5 i 345/4
 • łączna powierzchnia 0,1225 ha
 • nieruchomość niezabudowana
 • uregulowane odpowiednio w KW WA1L/00056767/4 i WA1L/00006017/7

Obie działki tworzą jedną nieruchomość.

Opis nieruchomości: działki nr 344/5 i 345/4 powstały z podziału działek nr 344 i 345 i będą tworzyły jedną nieruchomość, jest to teren niezabudowany, położony przy drodze gminnej gruntowej, dojazd od drogi powiatowej Zegrze-Dębe, istnieje możliwość podłączenia energii elektrycznej, gazu, kanalizacji i wodociągu.

lokalizacja na mapie

ZABUDOWA MIESZKANIOWA JEDNORODZINNA EKSTENSYWNA

       17. Skubianka

 • działka nr 30/3
 • powierzchnia 0,1604 ha
 • nieruchomość niezabudowana
 • uregulowana w KW WA1L/00002255/9

Opis nieruchomości: położona od 200 m do 300 m od Jeziora Zegrzyńskiego na skarpie o zróżnicowanej rzeźbie terenowej. Działka jest porośnięta drzewostanem sosnowym. Posiad dostęp do drogi publicznej, stanowiącej drogę gminną gruntową. Istnieje możliwość podłączenia energii elektrycznej, gazu i wodociągu.

lokalizacja na mapie

       18. Skubianka

 • działka nr 30/4
 • powierzchnia 0,1600 ha
 • nieruchomość niezabudowana
 • uregulowana w KW WA1L/00002255/9

Opis nieruchomości: położona od 200 m do 300 m od Jeziora Zegrzyńskiego na skarpie o zróżnicowanej rzeźbie terenowej. Działka jest porośnięta drzewostanem sosnowym. Posiad dostęp do drogi publicznej, stanowiącej drogę gminną gruntową. Istnieje możliwość podłączenia energii elektrycznej, gazu i wodociągu.

lokalizacja na mapie

       19. Skubianka

 • działka nr 30/5
 • powierzchnia 0,1600 ha
 • nieruchomość niezabudowana
 • uregulowana w KW WA1L/00002255/9

Opis nieruchomości: położona od 200 m do 300 m od Jeziora Zegrzyńskiego na skarpie o zróżnicowanej rzeźbie terenowej. Działka jest porośnięta drzewostanem sosnowym. Posiad dostęp do drogi publicznej, stanowiącej drogę gminną gruntową. Istnieje możliwość podłączenia energii elektrycznej, gazu i wodociągu.

lokalizacja na mapie

       20. Skubianka

 • działka nr 30/6
 • powierzchnia 0,2164 ha
 • nieruchomość niezabudowana
 • uregulowana w KW WA1L/00002255/9

Opis nieruchomości: położona od 200 m do 300 m od Jeziora Zegrzyńskiego na skarpie o zróżnicowanej rzeźbie terenowej. Działka jest porośnięta drzewostanem sosnowym. Posiad dostęp do drogi publicznej, stanowiącej drogę gminną gruntową. Istnieje możliwość podłączenia energii elektrycznej, gazu i wodociągu.

lokalizacja na mapie

ZABUDOWA USŁUG TURYSTYKI I/LUB ZABUDOWA REKREACJI INDYWIDUALNEJ

       29. Serock

 • działka nr 20/4 w obrębie 10 w rejonie ul. Nasielskiej i ul. Modlińskiej
 • powierzchnia 3,5184 ha
 • nieruchomość niezabudowana
 • uregulowana w KW WA1L/00001877/8

Opis nieruchomości: położona w odległości ok. 70 m od drogi powiatowej, ul. Nasielskiej w Serocku w sąsiedztwie terenów leśnych, częściowo porośnięta drzewostanem iglastym i liściastym.

lokalizacja na mapie

       30. Serock

 • działka nr 20/5 w obrębie 10 przy ul. Modlińskiej
 • powierzchnia 3,7142 ha
 • nieruchomość niezabudowana
 • uregulowana w KW WA1L/00001877/8

Nieruchomość położona jest w części na terenie zabudowy usług turystyki i/lub zabudowy rekreacji indywidualnej, w części na terenie zadrzewień i zakrzewień oraz lasów i zalesień.

Opis nieruchomości: położona w odległości ok. 70 m od drogi powiatowej, ul. Nasielskiej w Serocku w sąsiedztwie terenów leśnych, częściowo porośnięta drzewostanem iglastym i liściastym.

lokalizacja na mapie

Kontakt ze sprzedającym:
Urząd Miasta i Gminy w Serocku
ul. Rynek 21; 05-140 Serock
Referat Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rozwoju
II piętro – pokój nr 50 lub 52
tel. /22/ 782-88-28
e-mail: geodezja@serock.pl

Powrót do topu strony