Rotator zdjęć

Główna treść strony 2021

Budowa magistrali wodociągowej Łączącej wieś Dębe z Bolesławowem

Kategoria: Wodociągi

Opis: W ramach dwuletniej (2020-2021) inwestycji zbudowano 945 mb sieci wodociągowej.

Kwota z budżetu Miasta i Gminy: 547 128,86 zł

Kwota całkowita: 547 128,86 zł