Rotator zdjęć

Główna treść strony ROZWIJAMY GMINĘ

ROZWIJAMY GMINĘ

Stronicowanie

 • Pozyskanie gruntów w Zegrzu co raz bliżej

  Pozyskanie gruntów w Zegrzu coraz bliżej

  2022.10.24

  Zbliża się perspektywa pozyskania przez Gminę gruntów na terenie Zegrza, niezbędnych dla zabezpieczenia bieżących potrzeb mieszkańców.

 • Nowe spojrzenie mieszkańców na transport

  Nowe spojrzenie mieszkańców na transport - konsultacje

  2022.09.21

  Trudno nie docenić roli, jaką w połączeniach z obszarami miejskimi zajmuje transport miejski. To temat, który w ostatnich latach coraz mocniej angażuje samorządy i prowokuje do nowego pod tym względem spojrzenia na miasta i gminy choćby w zakresie planowania i zagospodarowania ich przestrzeni.  

   

 • Plan zagospodarowania - teren ośrodka WAT

  Plan zagospodarowania - teren ośrodka WAT

  2022.08.24
  23 sierpnia odbyła się dyskusja publiczna nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – sekcja F3 obejmującego teren Ośrodka Wojskowej Akademii Technicznej w Zegrzu.
   
   
 • Dyskusja publiczna nad projektem planu - rejon między ulicami Zakroczymską, Ogrodową, Tchorka i Nasielską

  Dyskusja publiczna nad projektem planu - rejon między ulicami Zakroczymską, Ogrodową, Tchorka i Nasielską

  2022.08.16

  22 sierpnia 2022 r. o godz. 16.00 w Centrum Kultury i Czytelnictwa w  Serocku (ul. Pułtuska 35), odbędzie się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock – obszar A, etap „A” obejmujący obręby cz. 02, 03, 04, 05, 11 w Serocku. Obszar opracowania projektu planu ograniczony jest drogami/ulicami: od zachodu wschodnią granicą drogi krajowej nr 61, od północy ul. Pogodną, od wschodu ul. Pułtuską i ul. Zaokopową, od południa ul. Zakroczymską.

   

 • Możliwość uzyskania zwolnienia podatkowego dla nowych inwestycji

  Możliwość uzyskania zwolnienia podatkowego dla nowych inwestycji

  2022.06.27

  Gmina Serock jest regionem, gdzie nadal możliwe jest uzyskanie zwolnienia podatkowego z tytułu nowej inwestycji.

 • Projekt mpzp miasta Serock – obszar A – etap A - rozpatrzenie uwag

  Projekt mpzp miasta Serock – obszar A – etap A - rozpatrzenie uwag

  2022.05.31

  Referat Gospodarki Gruntami Planowania Przestrzennego i Rozwoju informuje, że zakończył się etap I wyłożenia do publicznego wglądu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock – obszar A – etap A, obejmujący obręby cz. 02, 03, 04, 05, 11 (dot. rejonu ul. Ogrodowej, Tchorka, Nasielskiej i Traugutta). Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Serock nr 57/B/2022 z dnia 4 maja 2022 r. zostały rozpatrzone wniesione do projektu uwagi. Część uwag została rozpatrzona pozytywnie, w związku z czym projekt planu zostanie przekazany do ponownego uzgodnienia z zarządcą drogi krajowej, a następnie ponowiona zostanie procedura wyłożenia do publicznego wglądu. Powyższe zarządzenie dostępne jest od adresem: https://www.bip.serock.pl/4428,rok-2022.

   

 • Spotkanie z partnerami projektu linii kolejowej

  Spotkanie z partnerami projektu linii kolejowej

  2022.04.27

  25 kwietnia partnerzy projektu budowy linii kolejowej Zegrze – Przasnysz spotkali się w Pułtusku na zaproszenie Burmistrza Miasta Pułtusk.


 • Plan zagospodarowania - rejon między ulicami Zakroczymską, Ogrodową, Tchorka i Nasielską

  Plan zagospodarowania - rejon między ulicami Zakroczymską, Ogrodową, Tchorka i Nasielską

  2022.02.25

  Wykładamy do publicznego wglądu zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock – dla rejonu zawartego między ul. Zakroczymską na południu, a ul. Pogodną na północy.

 • Wstępne Studium Planistyczno-Prognostyczne dla projektu liniowego pn. Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz

  Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz - Wstępne Studium

  2021.11.23

  Udostępniamy Państwu Wstępne Studium Planistyczno-Prognostyczne dla projektu liniowego pn. Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza”.

 • Podpisanie umowy o partnerstwie przy realizacji projektu "budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz"

  Podpisanie umowy o partnerstwie przy realizacji projektu "budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz"

  2021.11.22

  22 listopada Burmistrz razem z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego oraz 17 innymi samorządowcami z północnego Mazowsza podpisali umowę o partnerstwie.

Stronicowanie