Rotator zdjęć

Główna treść strony 2021

Rewitalizacja placu zabaw w Dębe (w ramach funduszu sołeckiego)

Kategoria: Kultura, sport, rekreacja

Opis: W 2019 r. opracowano dokumentację techniczną budowy placu zabaw. W 2020 r. została położona nawierzchnia placu zabaw. W 2021 r. na placu zabaw zostały zamontowane urządzenia sportowe i rekreacyjne oraz zamontowano ogrodzenie. W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców na terenie placu zabaw zamontowano monitoring wizyjny.

Dotacja celowa z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 300 000 zł

Kwota z budżetu Miasta i Gminy: 360 994,99 zł

Kwota całkowita: 660 994,99 zł

 

Tytuł: Dotacja celowa dla SPZOZ

Kategoria: Inne, administracja, zdrowie

Opis: W 2021 r. przekazano środki w formie dotacji z przeznaczeniem na odnowienie elewacji i prace remontowe wokół budynku Ośrodka Zdrowia w Dębe

Kwota z budżetu Miasta i Gminy: 7 500 zł

Kwota całkowita: 7 500 zł