Rotator zdjęć

Główna treść strony WFOŚiGW

  • wfśgoeretg

Poprawa efektywności energetycznej na terenie Miasta i Gminy Serock

Miasto i Gmina Serock zawarła umowę dotacji z WFOŚiGW w Warszawie na realizacje zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej na terenie miast i gminy Serock”

W dniu 14 lipca 2023 roku Gmina Serock zawarła z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę dotacji Nr 2561/23/OA/Dna dofinansowanie realizacji zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej na terenie miasta i gminy Serock” w ramach Programu „Modernizacja oświetlenia oraz wymiana źródeł ciepła” Fundusz zgodnie z umową udzielił dotacji gminie w wysokości 300 000,00 zł, przy czym kwota dotacji nie może przekroczyć 90% kosztu kwalifikowanego brutto zadania. W ramach zadania wykonana zostanie wymiana sodowych opraw oświetlenia drogowego na ledowe w Serocku ul. Warszawska i ul. Pułtuska oraz w Wierzbicy ul. Pułtuska.

Umorzenie pożyczki z przeznaczeniem środków na wymianę opraw oświetlenia ulicznego

W dniu 22.05.2023 w ramachumowy zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie odnoszącej się do umorzenie pożyczki, Miasto i Gmina Serock uzyskało 40 600  zł na realizacje zadań związanych z wymianą opraw oświetlenia ulicznego. 

Umorzenie pożyczki z przeznaczeniem środków na wymianę opraw oświetlenia ulicznego

W dniu 22.05.2023 w ramachumowy zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie odnoszącej się do umorzenie pożyczki, Miasto i Gmina Serock uzyskało 23  239,84  zł na realizacje zadań związanych z wymianą opraw oświetlenia ulicznego. 

Umorzenie pożyczki z przeznaczeniem środków na wymianę opraw oświetlenia ulicznego

W dniu 22.05.2023 w ramachumowy zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie odnoszącej się do umorzenie pożyczki, Miasto i Gmina Serock uzyskało 18 180, 00  zł na realizacje zadań związanych z wymianą opraw oświetlenia ulicznego.