Rotator zdjęć

Główna treść strony WFOŚiGW

W dniu 19.12.2022 r. została podpisana umowa pożyczki na kwotę 580 000,00 zł na realizację zadania pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym dla OSP Gąsiorowo oraz zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wola Kiełpińska” pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,    a Miastem i Gminą Serock.

  • Wojewódzki Fundusz
  • Plakat inwesstycje tablica kanalizacja