Rotator zdjęć

Główna treść strony Tablice tematyczne

Tablice tematyczne

Tablice informacyjne wolnostojące - jednostronne lub dwustronne, podświetlane. Ich zaletą jest zespolenie wszystkich potrzebnych informacji na temat danego obiektu na jednym, nowoczesnym nośniku. Tablice wraz z mapą zawierają informacje dla użytkowników nadchodzących z różnych kierunków.
Wykorzystują one kolorystykę odpowiednią dla danych obszarów tematycznych, których dotyczą. 
W projekcie graficznym wykorzystane są również piktogramy w kolorystyce danego obszaru tematycznego. 

  • tablica historyczna
  • tablica historyczna

Tablice do ścieżek w swojej stylistyce nawiązują do wolnostojących tablic tematycznych. W założeniu projektowym są od nich węższe i mogą być dwustronne i jednostronne. Umieszczenie podobnych tablic na szlakach rowerowych czy ścieżkach przyrodniczych powoduje, że zachowujemy ciągłość komunikacji wizualnej na większej przestrzeni. Kolorystyka oraz zastosowane piktogramy odpowiadają obszarowi jakiego dana ścieżka dotyczy. 

W podobny sposób prezentowane będą również tablice przystankowe - rozkłady jazdy komunikacji LKA czy rozkłady rejsów. Dodatkowo ten typ tablic może zostać wykorzystany do oznakowania i opisania stacji miejskich wypożyczalni - rowerów, hulajnóg, skuterów czy stacji ładowania samochodów elektrycznych. 

  • tablice na ścieżkach

Tablice informacyjne małe - jednostronne i wolnostojące, mocowane do podłoża. Są to moduły zawierające informacje na temat obiektów przyrodniczych, krajobrazowych, historycznych. Tablica montowana jest na słupku lub nóżce w zależności od miejsca ekspozycji. Taka forma zapewnia eksponowanie informacji nie ingerując w otoczenie. Kolorystyka tablicy nawiązuje do kolorów danego obszaru tematycznego. 

  • tablice informacyjne małe

Tablice informacyjna naścienne - jednostronne, szklane, przytwierdzane do ściany za pomocą metalowych śrub dystansowych. Tablice montowane na budynkach (w miejscach, gdzie nie można postawić tablicy wolnostojącej). Kolorystyka tablic nawiązuje do SIM i wykorzystuje kolory odpowiadające danemu obszarowi tematycznemu.

  • tablice informacyjne naścienne

Tablice informacyjne przed obiektami rekreacyjnymi - jednostronne lub dwustronne. Tablice montowane m.in. na placach zabaw, skwerach, parkach, kąpieliskach, plażach i obiektach sportowych będą informować o najważniejszych przepisach, obostrzeniach, nakazach i zakazach oraz atrakcjach związanych z danym miejscem. Poszczególne rozwiązania mogą być stosowane w zależności od potrzeb, terenu, lokalizacji, długości i typu informacji. 

  • tablice przed obiektami