Rotator zdjęć

Główna treść strony Radzionków

RADZIONKÓW

 

Radzionków położony jest na Wyżynie Śląskiej w powiecie tarnogórskim. Miasto jest dość atrakcyjnie usytuowane pod względem komunikacyjnym – łatwa dostępność do dróg krajowych oraz bliskość lotniska Pyrzowice sprawiają, że Radzionków jest często uwzględniany w wakacyjnych wojażach. Atrakcyjność miasta podnosi także niewątpliwie jego unikalny charakter, kształtowany przez wieki i burzliwą historię. Ze względu na swe położenie geograficzne Radzionków był świadkiem i uczestnikiem wielu europejskich burz historycznych, które zmieniały mapę Europy. Wpływy polskie, czeskie i niemieckie mieszały się tu tworząc swoisty tygiel kulturowy.
Najstarsze wzmianki o Radzionkowie pochodzą z I-szej poł. XIV wieku (1326-1357) i pochodzą z list opłat podatku zwanego „świętopietrze”, co pozwala przypuszczać, że Radzionków jako osada musiał powstać kilkadziesiąt lat wcześniej. Nazwa pochodzi prawdopodobnie od imienia „Radzin” lub „Radzinek” i zgodnie z legendą imię to miał nosić brat Św. Wojciecha, towarzyszący mu w misji chrystianizacji pogan. Istnieje duże prawdopodobieństwo, iż to właśnie dwaj misjonarze są założycielami osady, gdyż radzionkowska świątynia od najdawniejszych lat była poświęcona św. Wojciechowi. Prawa miejskie miasto otrzymało pierwszy raz w 1951 r. Jednak w połowie lat 70-tych na skutek reformy administracyjnej Radzionków został włączony do Bytomia. W latach 90-tych zawiązało się Radzionkowskie Towarzystwo Społeczno Kulturalne, które swymi aktywnymi działaniami doprowadziło do tego, że 1 stycznia 1998 r. Radzionków na nowo otrzymał statut miasta.
Dziś miasto liczy ponad 17 tys. mieszkańców i jest miastem przyjaznym dla swoich mieszkańców. Rozwijająca się infrastruktura społeczno-kulturowa, a także rozwój zaplecza sportowo-rekreacyjnego zachęcają mieszkańców do aktywnego uczestniczenia w życiu miasta. Chlubą miasta jest Centrum Kultury „Karolinka” w swojej działalności kładzie szczególny nacisk na rozwój duchowy i intelektualny najmłodszych mieszkańców Radzionkowa. Tu też odbywa się Międzynarodowy Festiwal Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych „Fyrtek” oraz Wiosna Teatralna. Radzionków podejmuje także aktywne działania w ramach kampanii „Radzionków – miejsce moich inwestycji”, kusząc inwestorów atrakcyjnie położonymi terenami inwestycyjnymi.
Miasto jest atrakcyjne również turystycznie, choćby ze względu na przebiegające przez nie dwa szlaki turystyczne – niebieski Szlak Powstańców Śląskich (prowadzący, jak sama nazwa wskazuje przez miejscowości, w których walczyli śląscy powstańcy) i zielony Szlak Tysiąclecia. Radzionków ma też swoje osobliwości, wymieniając choćby Internetowe Muzeum Czapek, co jest pewnym dowodem na to, że hasło „Radzionków, miasto ludzi z pasją” jest prawdziwe. Będąc tu warto chociaż na chwilę zajrzeć do „Kuchni Babki Any”, gdzie można obejrzeć śląskie ślady przeszłości i posmakować śląskich specjałów, jakie „wprzódy były”. W 2000 r. otwarto - warte odwiedzenia - Muzeum Chleba. Wkrótce powstanie też Śląski Ogród Botaniczny na terenie Księżej Góry. Interesujący jest też Miniskansen Górniczy, utworzony na terenie istniejącej do roku 2001 kopalni Powstańców Śląskich. I koniecznie, koniecznie trzeba zajrzeć do Zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach, bo to tuż po sąsiedzku, a wrażenia niesamowite…

http://www.radzionkow.pl