Rotator zdjęć

Główna treść strony 2020

Przebudowa ul. Książęcej w Jadwisinie

Kategoria: Drogi

Opis: W ramach inwestycji wykonano przebudowę ul. Książęcej w Jadwisinie. Wykonano 418 metrowy odcinek drogi o nawierzchni mineralno-bitumicznej oraz chodnika z kostki betonowej. Inwestycja była realizowana w latach 2019 i 2020.

Dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych: 601 300 zł

Kwota z budżetu Miasta i Gminy: 257 700 zł

Kwota całkowita: 859 000 zł

Materiały do inwestycji gminnych

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Królewska

Kategoria: Kanalizacja

Opis: W ramach inwestycji wybudowano 329 m kanału sanitarnego i 19 przykanalików sanitarnych w ul. Królewskiej w Jadwisinie.

Kwota z budżetu Miasta i Gminy: 402 456 zł

Kwota całkowita: 402 456 zł