Rotator zdjęć

Główna treść strony Stowarzyszenie Nasze Zegrze

  • -

Stowarzyszenie „Nasze Zegrze” powstało 19.07.2006r. a w dniu 04.08.2006 r. zostało wpisane pod numerem 39 do rejestru stowarzyszeń zwykłych w Starostwie Powiatowym w Legionowie

Siedzibą stowarzyszenia jest Zegrze. Działalność Stowarzyszenia jest oparta na pracy społecznej ogółu członków, a głównym celem działania jest zrzeszanie osób zainteresowanych historią Zegrza i jego okolic, promocją miejscowości oraz dbaniem o jej rozwój. Główne Działania ukierunkowane są na rzecz zdobywania i upowszechniania wiedzy o Zegrzu i jego okolicach, zachowania substancji zabytkowej Zegrza i jego okolic, gromadzenia materiałów i eksponatów dotyczących Zegrza i jego okolic, inicjowanie przedsięwzięć związanych z promocją Zegrza i jego okolic i współpracę z samorządem lokalnym, władzami lokalnymi, instytucjami społecznymi i innymi stowarzyszeniami w zakresie rozwoju Zegrza i jego okolic. Inicjatorem utworzenia Naszego Zegrza był Mirosław Pakuła. Obecnie stowarzyszeniem kieruje Piotr Kijak

Kontakt ze Stowarzyszeniem:
ul. Drewnowskiego 1 m.4
05-131 Zegrze
691 227 055

e- mail: naszezegrze@wp.pl