Rotator zdjęć

Główna treść strony Handel na targu

W 2021 roku bez poboru opłaty targowej

Urząd Miasta i Gminy w Serocku informuje że, zgodnie z ustawą z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw  od 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. nie pobiera się opłaty targowej, o której mowa w art.15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. .z 2019r. poz. 1170).

Przypominamy, że na targu obowiązuje noszenie maseczki - zarówno przez sprzedających jak i kupujących.