Rotator zdjęć

Główna treść strony Dlaczego warto u nas zainwestować?

Dlaczego warto u nas zainwestować?

•    Położenie i dostępność komunikacyjna
Gmina Serock położona jest w centralnej części województwa mazowieckiego, w powiecie legionowskim, około 40 km na północ od Warszawy. Przez Serock przebiegają dwie drogi krajowe nr 61 Warszawa-Augustów (z obwodnicą miasta) oraz nr 62 Strzelno-Anusin. W niedalekiej odległości od miasta Serock (30 km) znajduje się port lotniczy Warszawa-Modlin, a do tylko ok. 50 km dzieli do lotniska Chopina w Warszawie. Dostęp do szlaku wodnego, prowadzącego do Krainy Wielkich Jezior Mazurskich poprzez rzekę Narew, zapewnia Jezioro Zegrzyńskie.

•    Możliwości inwestycyjne gminy
W związku z uchwaleniem w latach 2013–2015 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP), tereny zlokalizowane wokół głównej arterii komunikacyjnej obwodnicy Serocka (drogi krajowej nr 61) oraz drogi krajowej nr 62 w kierunku Nowego Dworu Mazowieckiego zostały przeznaczone pod inwestycje. W obszarze strefy gospodarczej w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego wyznaczone są funkcje przemysłowo-usługowe pod budowę obiektów obsługi samochodów, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów lub zabudowę usługową. Dodatkowo w miejscowości Dębe zlokalizowane są tereny inwestycyjne przeznaczone pod funkcje przemysłowo-usługowe, położone bezpośrednio przy skrzyżowaniu DK62 i drogi wojewódzkiej nr 632 (ok. 30 ha).

•    Potencjał ludzki, edukacja
Ludność w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym stanowi odpowiednio 18% i 65%. Wykształcenie wyższe posiada 25% ludności, a średnie 39%. Na terenie gminy działają 64 organizacje pozarządowe co świadczy o wysokiej aktywności społecznej.

•    Firmy z kapitałem zagranicznym zlokalizowane w gminie
W 2017 roku zarejestrowanych było 7 spółek handlowych z udziałem kapitału zagranicznego.

•    Atrakcje turystyczne
-    Jezioro Zegrzyńskie wraz infrastrukturą towarzyszącą (plaża i molo, rejsy statkami w tym tramwaj wodny do Warszawy, bogata oferta hotelowo-konferencyjno-wypoczynkowa, rozbudowana sieć ścieżek rowerowych);
-    Rozplanowany w średniowieczu rynek z siecią przyległych ulic;
-    Późnogotycki kościół parafialny p.w. Zwiastowania Najświętszej Marii Pannie z pierwszej połowy XVI wieku;
-   Rezerwaty przyrody: „Jadwisin”, w którym znajduje się XIX-wieczny neoklasycystyczny pałac należący w przeszłości do Radziwiłłów, ,,Wąwóz Szaniawski” oraz ,,Zegrze”.

 

  • -
    fot. Paweł Kozarzewski
Powrót do topu strony