Rotator zdjęć

Główna treść strony 2023

Budowa punktów świetlnych Izbica ul. Serocka

Kategoria: Poprawa bezpieczeństwa, oświetlenie, monitoring

Opis: W 2022 r. opracowano dokumentację techniczną. W 2023 r. zbudowano 470 m oświetlenia drogowego i zamontowano 11 słupów z oprawami typu LED.

Kwota z budżetu Miasta i Gminy: 106 378,5 zł

Kwota całkowita: 106 378,5 zł

Zagospodarowanie zejście przez wąwóz na plażę wiejską nad jeziorem

Kategoria: Kultura, sport, rekreacja

Opis: W ramach inwestycji wykonano 533 m2 nawierzchni mineralnej, pomost pływający wraz z trapem. Zamontowano oświetlenie na terenie w postaci 6 słupów z oprawami typu LED.

Kwota z budżetu Miasta i Gminy: 406 670 zł

Kwota całkowita: 406 670 zł

Utworzenie, wyposażenie i zagospodarowanie terenu wokół Klubu Senior + w m. Izbica

Kategoria: Kultura, sport, rekreacja

Opis: W ramach wieloletniej (2019-2023) inwestycji opracowano koncepcję, projekt budowy oraz dokumentację techniczną budynku Klubu oraz terenu wokół. Wykonano plac zabaw, zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej oraz boisko o nawierzchni z trawy syntetycznej.

Kwota z budżetu Miasta i Gminy: 747 342,04 zł

Kwota całkowita: 747 342,04 zł