Rotator zdjęć

Główna treść strony Dbamy o środowisko

Dbamy o środowisko

Stronicowanie

 • Zostaw liście dla dobra natury

  Zostaw liście dla dobra natury

  2019.10.23

  O grabieniu liści słów kilka…

  Złota, polska, piękna jesień a wraz z nią bogactwo różnokolorowych liści – złotych, pomarańczowych, czerwonych i brązowych. Dla jednych – feeria barw, bez której trudno sobie naszą jesień wyobrazić. Dla innych – impuls do wzmożonej pracy w ogrodach i parkach.
   

 • Spotkanie dot. zasad szacowania szkód łowieckich

  Spotkanie dot. zasad szacowania szkód łowieckich

  2019.10.18

  W dniu 17.10.2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Serock odbyło się spotkanie dotyczące m.in. zasad szacowania szkód łowieckich. Znowelizowana Ustawa Prawo łowieckie z 2018 r. uwzględnia zgłaszane od wielu lat postulaty rolników, aby szkoda wyrządzana przez niektóre zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych była szacowana obiektywnie, przez niezależnych ekspertów.

   

 • Dzieci posadziły drzewa

  Dzieci posadziły drzewa

  2019.10.10

  10 października w Polsce obchodzony jest Dzień Drzewa. Jest to międzynarodowa akcja sadzenia drzew. Celem jej jest podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństw oraz propagowanie idei sadzenia i pielęgnacji drzew. Pomysłodawcą tego dnia był Amerykanin- Julius Sterling Morton, sekretarz rolnictwa Stanów Zjednoczonych. Idea ta znalazła również poparcie w Europie. Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa zadecydowała o tym, żeby we wszystkich krajach członkowskich obchodzony był Światowy Dzień Drzewa.
   

 • Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

  Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

  2019.10.02

  Urząd Miasta i Gminy w Serocku informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków w ramach programu priorytetowego: „Usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

 • Serock dla zrównoważonego rozwoju

  Serock dla zrównoważonego rozwoju

  2019.09.26

  Serock dla zrównoważonego rozwoju

 • Wyniki konkursów przyrodniczych

  Wyniki konkursów przyrodniczych

  2019.09.18

  Uprzejmie informujemy, że Komisja konkursowa rozstrzygnęła dwa konkursy przyrodnicze ,,Moja nieruchomość w cieniu drzew” i ,,Serocka przyroda w obiektywie”.

 • Forum Kół Gospodyń Wiejskich

  Forum Kół Gospodyń Wiejskich

  2019.09.13

  11 września br., w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Serocku odbyło się Forum Kół Gospodyń Wiejskich. Na spotkanie zostały zaproszone koła gospodyń wiejskich funkcjonujące na terenie miasta i gminy Serock oraz wszystkie zainteresowane osoby, także spoza terenu gminy. W sumie w spotkaniu uczestniczyło około 20 osób.
   

 • Globalne ocieplenie

  Globalne ocieplenie

  2019.08.30

  Globalne ocieplenie – (ang. global warming) zjawisko obserwowane od połowy XX wieku, związane z utrzymującym się trendem wzrostowym w średniej temperaturze ziemskiej atmosfery oraz oceanów.
   

 • Ankieta dotycząca krajobrazu pospolitego

  Ankieta dotycząca krajobrazu pospolitego

  2019.08.09

  Ankieta dotycząca krajobrazu pospolitego przygotowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zgodnie z Europejską Konwencją Krajobrazową.

  Uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety, Państwa opinia w tej sprawie jest dla nas szczególnie istotna, gdyż dotyczy postrzegania przez Państwa najbliższego otoczenia i wspólnego dziedzictwa małych ojczyzn.

  Państwa odpowiedzi posłużą identyfikacji tych obszarów w opracowywanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego dokumencie. Wypełnione ankiety należy dostarczyć do Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Serocku pok. nr 11 lub przesłać zeskanowane drogą mejlową na adres: a.kaczmarczyk@serock.pl

 • 8 sierpnia obchodzimy Dzień Pszczół

  8 sierpnia obchodzimy Dzień Pszczół

  2019.08.07

  Wielki Dzień Pszczół to ogólnopolskie święto przypadające na dzień 8 sierpnia, którego celem jest upowszechnienie wiedzy nt. pszczół, ukazanie roli zapylaczy w środowisku przyrodniczym, a także aktywizowanie społeczeństwa do podejmowania działań na rzecz ochrony i poprawy warunków bytowania tych owadów.

Stronicowanie