Rotator zdjęć

Główna treść strony 2021

Rewitalizacja placu zabaw w Maryninie

Kategoria: Kultura, sport, rekreacja

Opis: W ramach trzyletniej (2019-2021) inwestycji opracowano dokumentację techniczną budowy i zrealizowano prace budowlane. Wybudowano boisko wielofunkcyjne, zamontowano urządzenia zabawowe oraz siłowni zewnętrznej. Na terenie zamontowano urządzenia rekreacyjne (leżaki i hamaki) a sam plac zabaw ogrodzono i wykonano nawierzchnią trawiastą oraz betonową. Plac zabaw jest oświetlony i monitorowany.

Dotacja z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020: 9 968,51 zł

Dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 700 000 zł

Dotacja z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021: 121 144 zł

Kwota z budżetu Miasta i Gminy: 418 641,93 (w tym fundusz sołecki 23 280,92 zł)

Kwota całkowita: 1 249 785,91 zł

Materiały dotyczące zrealizowanych inwestycji