Rotator zdjęć

Główna treść strony Dbamy o środowisko

Dbamy o środowisko

Stronicowanie

 • Konkurs z okazji Dnia Czystego Powietrza

  Konkurs z okazji Dnia Czystego Powietrza

  2020.11.16

  Z okazji dnia Czystego Powietrza, który obchodzony jest w Polsce 14 listopada zachęcamy wszystkich uczniów ze szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Serock do udziału w konkursie na ulotkę promującą ochronę powietrza,  którego celem jest skierowanie uwagi uczniów z terenu Miasta i Gminy Serock na niebezpieczeństwa wynikające ze spalania odpadów w paleniskach domowych oraz popularyzacja działań z zakresu zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

   

 • Dzień Czystego Powietrza

  Dzień Czystego Powietrza

  2020.11.13

  14 listopada obchodzimy w Polsce Dzień Czystego Powietrza. Dzień ten kilkanaście lat temu ustanowiła polska fundacja z Bielska-Białej – Fundacja Arka. W Europie, w 2019 r. po raz pierwszy obchodzony był Europejski Dzień czystego Powietrza, który został zainicjowany przez Europejskie Stowarzyszenie Nauki Społecznościowej (ECSA) oraz grupę roboczą „Nauka społecznościowa dla czystego powietrza” działającą w Holandii.

 • Gdyby nie było spisu

  Gdyby nie było spisu

  2020.10.26

  Płacisz podatki? Segregujesz śmieci? Jesteś rolnikiem?

  Weź udział w spisie rolnym! To taki sam obowiązek.

  Udział w Powszechnym Spisie Rolnym jest bardzo ważnym obowiązkiem! To wymóg wynikający z ustawy, a za jego nieprzestrzeganie przewidziane są prawne i finansowe sankcje. Do udziału w spisie rolników powinna też przekonać świadomość odpowiedzialności za polskie rolnictwo. Dane spisowe posłużą przecież do wspierania rolników.

  Znaczny odsetek rolników z województwa mazowieckiego odkłada spis na bliżej nieokreślone „później”. Muszą oni jednak mieć świadomość, że jeśli nie zdążą do 30 listopada, może mieć to negatywne konsekwencje zarówno dla nich samych, jak i wszystkich innych rolników w gminie, województwie oraz w całej Polsce.

   

 • Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję

  Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję

  2020.10.15

  W dniach 18-20 września br. odbył się finał największej polskiej akcji ekologicznej „Sprzątanie Świata – Polska”. „Sprzątanie Świata – Polska” jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World zapoczątkowanego w 1989 roku w Australii. W akcji tej corocznie uczestniczy blisko 40 mln wolontariuszy z ponad czterdziestu krajów na całym świecie.

 • Odwiedzili Podlasie

  Odwiedzili Podlasie

  2020.10.06

  W ubiegłym tygodniu, tj. w dniach 29 – 30 września br. 50–cio osobowa grupa rolników, sołtysów, członków i członkiń Kół Gospodyń Wiejskich, przedstawicieli gospodarstw agroturystycznych brała udział w wyjeździe studyjnym zorganizowanym w ramach operacji pn. Budowa produktu turystyki wiejskiej szansą na rozwój obszarów wiejskich gminy Serock. Gościło nas piękne i przedsiębiorcze Podlasie Nadbużańskie.

   

 • Palenie w piecu

  Palenie w piecu

  2020.09.21

  W związku z rozpoczynającym się okresem grzewczym przypominamy o BEZWZGLĘDNYM ZAKAZIE SPALANIA ODPADÓW na terenie nieruchomości oraz w piecach domowych.

   

 • Sprzątanie świata 2020

  Sprzątanie świata 2020

  2020.09.16

  W tym roku Fundacja Nasza Ziemia już po raz 27 koordynować będzie największą polską akcję ekologiczną: „Sprzątanie świata – Polska”, która przebiegać będzie pod hasłem „Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję”. Wielki finał akcji odbywać się będzie w dniach 18-20 września.

   

 • Nowy program ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim

  Nowy program ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim

  2020.09.11

  W dniu 8 września 2020 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 115/20 w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 15 września 2020 r. poz. 9595).

   

 • Usuwanie azbestu

  Usuwanie azbestu

  2020.08.31

  Referat Ochrony  Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa informuje, że Uchwałą Zarządu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w dniu 27 sierpnia 2020 roku przyznał dofinansowanie w formie dotacji w wysokości do 27.999,60 zł, co stanowi 40% kosztu kwalifikowanego zadania.

Stronicowanie