Rotator zdjęć

Główna treść strony Promocja zdrowia psychicznego

Promocja zdrowia psychicznego

25 marca w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku odbyło się pierwsze spotkanie edukacyjno-informacyjne w ramach programu z obszaru „Promocji zdrowia psychicznego”. Projekt powstał z inicjatywy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku.

W trakcie spotkania zostały poruszone tematy z zakresu bezpiecznego korzystania z Internetu, przeciwdziałania cyberprzemocy, technologii i cyfryzacji oraz profilaktyki zdrowia psychicznego i przeciwdziałaniu depresji dzieci i młodzieży.

W programie wzięli udział eksperci:

- Piotr Glen, ekspert ochrony danych osobowych, specjalista z zakresu nowych technologii i przeciwdziałania cyberprzemocy.

- Magdalena Kępniak, specjalista zdrowia publicznego, edukator zdrowotny w opiece koordynowanej, realizator programów profilaktycznych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Specjaliści mieli na celu uwrażliwić młodzież na zagrożenia, z którymi młodzi ludzie mogą spotkać się w cyfrowym świecie i w najbliższym otoczeniu a przede wszystkim przekazać informacje o tym jak i gdzie szukać pomocy.

W kolejnych miesiącach odwiedzone zostaną pozostałe gminne szkoły, w celu dalszej realizacji wyżej wymienionego programu.

Drugi projekt, który będziemy realizować od 3 kwietnia 2024 roku, dotyczy działań edukacyjno – informacyjnych z zakresu profilaktyki nadwagi i otyłości oraz innych chorób cywilizacyjnych skierowanych do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych i młodzieży szkoły ponadpodstawowej oraz rodziców, opiekunów i pracowników szkół.

Projekt powstał przy współpracy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Projekt będzie realizowany we wszystkich placówkach oświatowych na terenie gminy Serock w latach 2024-2025r.

 • Promocja zdrowia psychicznego
 • Promocja zdrowia psychicznego
 • Promocja zdrowia psychicznego
 • Promocja zdrowia psychicznego
 • Promocja zdrowia psychicznego
 • Promocja zdrowia psychicznego
 • Promocja zdrowia psychicznego
 • Promocja zdrowia psychicznego
 • Promocja zdrowia psychicznego
 • Promocja zdrowia psychicznego
 • Promocja zdrowia psychicznego
 • Promocja zdrowia psychicznego
 • Promocja zdrowia psychicznego
 • Promocja zdrowia psychicznego
 • Promocja zdrowia psychicznego