Rotator zdjęć

Główna treść strony 2023

Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stasi Las

Kategoria: Wodociągi

Opis: W 2022 r. podpisano umowę na realizację zadania, które zaplanowano na przełom lat 2023/2024. Prace trwają nad zmodernizowaniem i wyposażeniem budynku w nowe urządzenia technologiczne służące uzdatnianiu wody. Oprócz tego w planach jest budowa zbiornika wody czystej, zbudowanie studni głebionowej i zmodernizowanie istniejącej.

Dotacja celowa Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich: 1 644 490 zł

Kwota z budżetu Miasta i Gminy: 32 065,31 zł

Kwota całkowita: 1 676 555,31 zł

Budowa punktów świetlnych w m. Stasi Las na ul. Helenki

Kategoria: Poprawa bezpieczeństwa, oświetlenie, monitoring

Opis: W 2020 r. zakończono opracowywanie dokumentacji technicznej. Inwestycja została zrealizowana w 2023 r., w jej ramach zbudowano 295 m oświetlenia drogowego i zamontowano 9 słupów z oprawami typu LED. 

Kwota z budżetu Miasta i Gminy: 74 199,5 zł (w tym fundusz sołecki 35 844,34 zł)

Kwota całkowita: 74 199,5 zł