Rotator zdjęć

Główna treść strony Urodzenie dziecka

Urodzenie dziecka

Urodzenie dziecka wiąże się z koniecznością załatwienia szeregu formalności. Pierwsze z nich załatwia się już w szpitalu - personel medyczny zbiera informacje dotyczące ojca i matki dziecka, a następnie wysyła do urzędu stanu cywilnego lub wręcza rodzicom przy wypisie.

 

Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 21 dni od dnia narodzin w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwym dla miejsca urodzenia dziecka (zazwyczaj jest to Urząd Stanu Cywilnego w mieście bądź dzielnicy, w której znajduje się placówka, w której urodziło się dziecko). Tutaj zostanie wydany akt urodzenia dziecka.

DOKUMENTY KONIECZNE DO SPORZĄDZENIA AKTU URODZENIA:

- karta urodzenia dziecka wystawiona przez lekarza, położną lub zakład opieki zdrowotnej

- dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) do okazania

Uwaga! Podczas rejestracji urodzenia dziecka zostaje nadany numer PESEL. Następuje również zameldowanie dziecka przy jednym z rodziców.

Po sporządzeniu aktu urodzenia kierownik Urzędu Stanu Cywilnego wydaje 1 bezpłatny odpis skrócony aktu urodzenia, powiadomienie o nadaniu numeru PESEL, oraz potwierdzenie zameldowania dziecka.

W przypadku, jeśli rodzice dziecka nie są małżeństwem, konieczne jest ustalenie ojcostwa. Uznanie ojcostwa jest jedną z form ustalenia ojcostwa, polegająca na tym, że mężczyzna, od którego pochodzi dziecko, składa oświadczenie, że jest ojcem dziecka, natomiast matka dziecka potwierdza jednocześnie lub w ciągu trzech miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna.

Uznanie ojcostwa może nastąpić przed następującymi organami:

- każdym kierownikiem USC,

- sądem opiekuńczym,

- polskim konsulem- jeżeli uznanie następuje za granicą, a przynajmniej jedno z rodziców dziecka jest obywatelem polskim.