Rotator zdjęć

Główna treść strony PFRON

Modernizacja budynku administracyjnego Ratusz

Dnia 15 listopada 2022 r. pomiędzy Państwowym Funduszy Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) a Miastem i Gminą Serock zawarta została umowa o powierzenie grantu na realizację przedsięwzięcia grantowego pn. ,,Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Miasto i Gminę Serock dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, w ramach zadania ‘’Modernizacja budynku administracyjnego Ratusz’’.W ramach przedsięwzięcia przebudowano pomieszczenia na parterze i poddaszu ratusza – Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, wraz z instalacją windy oraz zainstalowaniem i montażem szeregu urządzeń i elementów, które służą usprawnieniu korzystania z usług Urzędu przez wszystkie osoby, w tym ze szczególnymi potrzebami. PFRON na ten cel przekazał grant w wysokości 249 052,37 zł.