Rotator zdjęć

Główna treść strony Budowa drogi gminnej łączącej ul. Lipową z ul. Zegrzyńską w Borowej Górze

Budowa drogi gminnej łączącej ul. Lipową z ul. Zegrzyńską w Borowej Górze

06.02.2023 r. otrzymaliśmy informację o przyznaniu dofinansowania w kwocie 874 751,40 zł na budowę drogi gminnej łączącej ul. Lipową z ul. Zegrzyńską w Borowej Górze (przedłużenie drogi serwisowej, która obecnie kończy się niezbyt bezpiecznie ukształtowanym włączeniem w drogę krajową w kierunku Legionowa). Przyznane dofinansowanie stanowi 60% szacowanej kwoty przedsięwzięcia.

Budowa drogi będącej przedmiotem zadania w istotny sposób wpłynie poprawę układu komunikacyjnego obsługującego miejscowości Borowa Góra, Stasi Las i Dosin, ponieważ zapewni bezpieczny dostęp do drogi krajowej zarówno w kierunku Legionowa jak i Serocka.

Realizacja zadania przewidziana jest na bieżący rok.