Rotator zdjęć

Główna treść strony Tablice numeryczne dla mieszkańców

Tablice numeryczne dla mieszkańców

W przypadku nieruchomości zabudowanych bądź posiadających już adres swojej posesji obowiązek umieszczenia tabliczki spoczywa na właścicielu. 

Oprócz numeru porządkowego budynku, na tabliczce powinna również znajdować się nazwa ulicy lub placu, oraz nazwa samej miejscowości. Taka tabliczka umieszczona na frontowej ścianie budynku oraz na ogrodzeniu (jeżeli budynek znajduje się w głębi posesji) powinna być dobrze widoczna. W ramach opracowanego Systemu Informacji Miejskiej znalazły się projekty m.in. tabliczek adresowych.

  • tablice numeryczne