Rotator zdjęć

Główna treść strony Stowarzyszenie Miłośników Skubianki

  • -

Stowarzyszenie Miłośników Skubianki (SMS) zostało powołane w czerwcu 2011 roku. Jest organizacją o szerokiej formule, do której należą nie tylko osoby ze Skubianki i okolicznych miejscowości, ale także osoby np. z Warszawy, które to miejsce urzekło lub mają tam działki czy przyjaciół. Hasło "SMS łączy ludzi" świetnie oddaje charakter  Stowarzyszenia, które łączy osoby z różnych miejsc, różnych pokoleń, o różnej sytuacji życiowej, zawodowej i doświadczeniu. Każdy wnosi to co potrafi robić najlepiej i wzajemnie się uzupełniamy.

Głównym celem działalności SMS jest aktywizowanie lokalnej społeczności, zwłaszcza dzieci i młodzieży, rozwijanie talentów, nabywanie nowych umiejętności. Tworzymy wspólnie projekty artystyczne i edukacyjne, kształtujemy postawy proekologiczne, promujemy nasz region, nasza Małą Ojczyznę. Występując poza naszą gminą zachęcamy i zapraszamy do jej odwiedzenia.

Ważnym obszarem jest także wyrównywanie szans i integracja z osobami niepełnosprawnymi. Rozpoczęliśmy od współpracy z Ośrodkiem dla Dzieci Niewidomych w Laskach  i już widzimy jak  spotkania i wspólna zabawa uczą dzieci tolerancji w najbardziej naturalny sposób. Współpracujemy również z  Fundacją „Żyć z chorobą Parkinsona” oraz Domem Dziecka z Chotomowa.

Stowarzyszenie aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym gminy Serock i nie tylko. Dokonania artystyczne Stowarzyszenia Miłośników Skubianki można zobaczyć m.in. podczas Święta Patrona Serocka, finałów WOŚP, Święta Darów Ziemi, programów okolicznościowych, a przede wszystkim dużych autorskich przedstawień „Warszawa da się lubić”, „Szalone lata 60-te”, „PRL-u wspomnień czar”, oraz programów popularyzujących kulturę innych państw czy narodowości  „Hava Nagila czyli spotkanie z kulturą żydowską”. Na scenie występują 3 pokolenia, a różnica wieku między najmłodsza a najstarszą osobą to ponad 60 lat. Jesteśmy amatorami, ale zawsze staramy się przekazać publiczności naszą radość i energię.

KRS: 0000431633

NIP: 5361914770

REGON: 146920061

 

Dane kontaktowe:

Stowarzyszenie Miłośników Skubianki

Ul. Akacjowa 40

05-140 Skubianka

Joanna Folwarska Krawczak – Prezes Zarządu tel. 726 250 250

Adolf Chrzanowski – Członek Zarządu tel. 501 599 589