Rotator zdjęć

Główna treść strony DBAMY O ŚRODOWISKO

DBAMY O ŚRODOWISKO

Stronicowanie

 • Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła

  Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła

  2021.10.06

  W trosce o poprawę jakości powietrza Miasto i Gmina Serock rozpoczyna badania ankietowe wszystkich gospodarstw domowych i lokali użytkowych w zakresie wykorzystywanych źródeł ciepła. Zebrane dane pozwolą na lepsze ukierunkowanie podejmowanych przedsięwzięć w celu ograniczenia i eliminacji źródeł zanieczyszczeń powietrza oraz poprawy warunków życia mieszkańców.

 • Utylizacja azbestu

  Utylizacja azbestu

  2021.08.24

  19 lipca 2021 roku uchwałą zarządu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przyznał Miastu i Gminie Serock dofinansowanie na utylizację azbestu w 2021 roku.

 • Nie zaśmiecaj

  Nie zaśmiecaj

  2021.08.09

  Pozostawione w lesie butelki, śmieci w przydrożnych rowach, puszki w okolicy stawów i jezior, czy też nielegalne wysypiska śmieci z pozostawionymi na nich starymi meblami, sprzętem RTV i AGD?

 • Przedsiębiorco, podpisz umowę na odbiór odpadów

  Przedsiębiorco, podpisz umowę na odbiór odpadów

  2021.07.23

  Urząd Miasta i Gminy Serock przypomina, że każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą jest zobowiązany do zawarcia indywidualnej umowy na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem, wpisanym do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Serock. Obowiązek ten reguluję ustawa z dnia 13  września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r., poz. 888 t.j.)

 • Nowy obowiązek - od 1 lipca rusza CEEB

  Nowy obowiązek - od 1 lipca rusza CEEB

  2021.07.02

  Z dniem 1 lipca br. każdy właściciel lub zarządca budynku będzie miał 12 miesięcy na złożenie deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Tego dnia rusza też Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, czyli system informatyczny umożliwiający złożenie deklaracji online.

   

 • Dzień psa

  Dzień psa

  2021.07.01

  Pies od zawsze jest najlepszym przyjacielem człowieka - początki udomowienia tego zwierzęcia sięgają kilkunastu tysięcy lat wstecz.

 • Obowiązek oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym

  Obowiązek oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym

  2021.06.15

  Tablica z numerem porządkowym nieruchomości – okazuje się, że brak tej niepozornej rzeczy może sprawiać problem m. in. służbom drogowym, porządkowym, karetkom pogotowia, straży pożarnej. Niejednokrotnie brak tabliczki numerycznej znacząco utrudnia realizację usługi odbioru odpadów komunalnych.

   

 • Odpady powstające w gospodarstwach rolnych

  Odpady powstające w gospodarstwach rolnych

  2021.06.07

  Prowadzisz gospodarstwo rolne? Przypominamy, że odpady powstające w wyniku działalności rolniczej, tj. folie kiszonkarskie, sznurek, worki po nawozach, czy agrowłóknina z okrywania upraw nie należą do odpadów komunalnych.

   

 • Dzień Dziecka na ścieżkach

  Dzień Dziecka na ścieżkach

  2021.06.01

  Z okazji Dnia Dziecka, zachęcamy Państwa do aktywnego wypoczynku z dziećmi na naszych ścieżkach dydaktycznych, krajoznawczo-turystycznych. Ścieżki przebiegają wzdłuż Jeziora Zegrzyńskiego, wśród interesujących obiektów przyrodniczych takich jak Rezerwat Jadwisin, Rezerwat Wąwóz Szaniawskiego, Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu, wśród bogatej fauny i flory.

Stronicowanie