Rotator zdjęć

Główna treść strony Aktualności

Zmiany w rozkładzie jazdy linii 5 i 6 LKA od 09.06.2024 r.

W związku ze zbliżającą się zmianą rozkładów jazdy SKM S4, informujemy, iż od 9 czerwca 2024 r. będzie obowiązywał nowy rozkład jazdy linii autobusowej nr 5 (dni robocze oraz sob., ndz. i św.).) i 6 (dni robocze oraz sob., ndz. i św.).

Rozkłady SKM S4 w wersji PDF dostępne są po adresem: https://www.wtp.waw.pl/rozklady-jazdy/?wtp_dt=2023-03-08&wtp_md=3&wtp_ln=S4

Zmiana trasy Linii 3 i 4

W związku z kolejnym etap prac drogowych w miejscowości Wierzbica od dnia 27.03.2024 r. do odwołania wyłączony zostaje przystanek Wierzbica III. Pasażerowie będą mogli korzystać z tymczasowego przystanku zlokalizowanego na wysokości nr 50B we Wierzbicy, zgodnie z poniższą mapą poglądową.

Zmiany w rozkładzie jazdy linii 5 i 6 LKA od 10.03.2024 r.

W związku ze zbliżającą się zmianą rozkładów jazdy SKM S4, informujemy, iż od 10 marca 2024 r. będzie obowiązywał nowy rozkład jazdy linii autobusowej nr 5 (dni robocze oraz sob., ndz. i św.) i 6 (dni robocze oraz sob., ndz. i św.).

https://www.serock.pl/4770,rozklady-jazdy-lka

Rozkłady SKM S4 w wersji PDF dostępne są po adresem: https://www.wtp.waw.pl/rozklady-jazdy/wtp_dt=2023-03-08&wtp_md=3&wtp_ln=S4

 

Lokalna Komunikacja Autobusowa rozwija się

W odpowiedzi na rosnące potrzeby mieszkańców w zakresie mobilności do floty autobusowej na linii nr 6 Lokalnej Komunikacji Autobusowej wprowadzono nowy autobus mogący przewieźć 98 pasażerów! Autobus będzie kursował na najbardziej obciążonych trasach, przede wszystkim dowożąc młodzież do szkół i mieszkańców do miejsc pracy.

Nowy pojazd marki Mercedes Citaro z normą ekologiczną EURO 6, klimatyzowany, wyposażony w rampę dla niepełnosprawnych, oferuje nie tylko wygodę i ekologiczne rozwiązania, ale przede wszystkim bezprecedensową dostępność dla osób z ograniczoną mobilnością. Dzięki temu podróż dla każdego pasażera staje się przyjemniejsza i bardziej komfortowa.

Zasady sprzedaży biletów autobusowych

Od lutego 2024 r. sprzedaż biletów odbywa się w innej, niż dotychczas, formie.Dotąd każdorazowo należało pojawić się w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Serocku. Obecnie pasażerowie będą mogli doładowywać bilety w formie EM-kart w autobusie, u kierowcy. 

EM-karta elektroniczna, karta zbliżeniowa działa z wykorzystaniem fal radiowych. Umożliwia wielokrotny zapis i odczyt informacji w niej zawartych. Jednorazowo wyrobiona EM-karta może służyć pasażerowi przez wiele lat. Żywotność karty przewidywana jest na 100 000 cykli zapisu i odczytu.

Na karcie są zarejestrowane wszelkie informacje dotyczące jej posiadacza. Prawidłowo zaprogramowana i odczytana przez bileterkę uprawnia do przejazdu autobusami realizującymi kursy Lokalnej Komunikacji Autobusowej poza terenem bezpłatnej strefy biletowej.

GDY BILETERKA SYGNALIZUJE PROBLEM Z EM-KARTĄ:

 1. „BŁĄD ODCZYTU EM-KARTY"

Karta została przyłożona do czytnika na zbyt krótki okres czasu. EM-kartę należy w takim wypadku przyłożyć do czytnika ponownie i przytrzymać ją na czas około 2 sekund.

 1. „NIEWŁAŚCIWY OKRES WAŻNOŚCI"

Bilet zapisany w EM-karcie stracił ważność. Należy zakupić nowy bilet.

Istotne jest, że u doładowanie biletu u kierowcy może nastąpić najwcześniej pierwszego dnia miesiąca, tj. zakupu biletu na marzec można dokonać najwcześniej 1 marca. Nadal będzie istniała możliwość doładowywania biletów w punkcie sprzedaży w urzędzie. Sprzedaż biletu na kolejny miesiąc w punkcie sprzedaży jest możliwa jeszcze w miesiącu poprzedzającym, tj. np., gdy punkt sprzedaży będzie czynny od 26 lutego, to będzie można już zakupić bilet na marzec.

Pragniemy także poinformować, że część biletów została sprzedanych bez nadruku - spowodowane było to chwilową awarią drukarki do kart. Zapraszamy każdego pasażera z takim biletem do punktu sprzedaży w urzędzie. Jego bilet zostanie od ręki zadrukowany zgodnie z nowym wzorem. 

W przypadku zagubienia sprzedanego biletu, istnieje możliwość wystawienia duplikatu. Koszt duplikatu wynosi 20 zł. 

Zmiana w rozkładzie jazdy w bezpłatnej komunikacji Powiatu Legionowskiego

Informujemy, że od 12 lutego 2024 r. wchodzi w życie zaktualizowany rozkład jazdy bezpłatnej komunikacji Powiatu Legionowskiego dla linii 7 P, 8 P i 10 P.

Nowy rozkład dostępny jest na stronach:

https://www.serock.pl/4771,rozklady-jazdy-bezplatnej-komunikacji-powiatu-legionowskiego

https://powiat-legionowski.pl/dla-mieszkancow/bezplatne-linie-powiatowe/zmiana-rozkladow-bezplatnej-komunikacji-powiatu-legionowskiego

Gmina Serock pozyskała środki finansowe na gminne linie komunikacyjne w 2024 roku

Burmistrz Miasta i Gminy Serock – Pan Artur Borkowski podpisał z Wojewodą Mazowieckim – Mariuszem Rafałem Frankowskim umowę na udzielenie dopłaty, dzięki której Gmina otrzyma dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na utrzymanie 6 linii komunikacyjnych w 19 wariantach w 2024 roku.

Pozyskana maksymalna kwota dotacji dla Gminy Serock wynosi 2 093 166,00 zł.

Wkład własny Gminy Serock wynosi 3 068 581,36 zł.

Celem projektu jest poprawa komunikacji w obrębie Miasta i Gminy Serock. Trasy linii lokalnej komunikacji autobusowej dostosowane zostały do potrzeb mieszkańców, z uwzględnieniem dojazdu do stacji SKM Zegrze Południowe oraz potrzeb uczniów dojeżdżających do szkół.

 • lka dofinansowanie

Informacja o wynikach naboru wniosków o objęcie dopłatą na 2024 rok w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych

Szanowni Państwo,

informujemy że zostały opublikowane wyniki konkursu organizowanego przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, w którym brała udział gmina Serock. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie, a nasza gmina zostanie objęta dopłatą na 2024 rok w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych.

Szczegóły w linku poniżej:

https://bip.mazowieckie.pl/artykul/565/35569/informacja-o-wynikach-naboru-wnioskow-o-objecie-doplata-na-2024-rok-w-ramach-funduszu-rozwoju-przewozow-autobusowych

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

Na podstawie  art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) NR 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r., dotyczącego usług publicznych w zakresie krajowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) 1107/70 (Dz. Urz. UE L315 z dnia 3 grudnia 2007r., str. 1) oraz art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1343 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Serock ogłasza zamiar przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze gminy Serock.

 1. Nazwa i adres organizatora publicznego transportu:

Nazwa: Miasto i Gmina Serock

Siedziba: Urząd Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21 05-140 Serock

 1. Przewidywany tryb udzielenia zamówienia

Organizator dokona wyboru operatora w trybie bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

 1. Określenie rodzaju transportu:

Przewozy autobusowe w publicznym transporcie zbiorowym

 1. Określenie środków transportu:

Środki transportu powinny być ogrzewane w okresie zimowym oraz klimatyzowane w okresie letnim. Autobusy lub busy powinny spełniać wymogi bezpieczeństwa do przewozu osób.

Wykonawca musi wykazać, że dysponuje:

 1. minimum4 autobusami/busamiposiadającymi minimum 40 miejsc siedząco-stojących o normie spalin EURO 5,
 2. minimum7 autobusamiposiadającymi minimum 50 (70) miejsc siedząco-stojących, o normie spalin EURO 5,
 3. minimum 7 autobusami przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych.

Rok produkcji pojazdów, którymi będzie wykonywana usługa przewozowa nie może być wcześniejszy niż 2011 w przypadku autobusów niskopodłogowych oraz 2019 w przypadku pojazdów minimum 40 miejsc siedząco-stojących.

 1. Określenie sieci linii komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy:

Linia 1

Serock Centrum -Dębe Fort- Zegrze Osiedle –Jadwisin - Ludwinowo Zegrzyńskie -Serock Centrum

Linia 2

Serock Centrum - Ludwinowo Zegrzyńskie -Jadwisin - Zegrze Osiedle - Dębe Fort - SerockCentrum

Linia 3

Linia 4 (powrót)

Serock Centrum - Kania Polska ul. Bindugi–Cupel - Gąsiorowo ul. Grunwaldzka– Wierzbica–Serock Centrum–PKP Legionowo

Linia 5

Serock Centrum–Dębe Fort - Zegrze Osiedle –PKP Legionowo

Linia 6

Serock Centrum - Zegrze Osiedle–PKP Legionowo

 1. Przewidywana data bezpośredniego zawarcia umowy, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym:6 grudnia 2024 r.
 2. Przewidywany czas trwania umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego:01.2025 r. – 31.12.2026 r.

 3. Miejsce zamieszczenia ogłoszenia:
 • Biuletyn Informacji Publicznej: https://bip.serock.pl
 • Tablica główna w budynku Urzędu Miasta i Gminy Serock
 • Strona internetowa: https://www.serock.pl
 • Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

 

Zmiany w rozkładzie jazdy linii LKA od 11.12.2023 r.

W związku ze zbliżającą się zmianą rozkładów jazdy SKM S4, informujemy, iż od 11 grudnia br. będzie obowiązywał nowy rozkład jazdy linii autobusowej nr 4 (dni robocze), 5 (dni robocze) i 6 (dni robocze oraz sob., ndz. i św.).

Rozkłady SKM S4 w wersji PDF dostępne są po adresem: https://www.wtp.waw.pl/rozklady-jazdy/?wtp_dt=2023-03-08&wtp_md=3&wtp_ln=S4

Zmiany w rozkładzie jazdy LKA od 04.09.2023r.

W związku ze zmianą rozkładów jazdy SKM S4 oraz sugestiami Pasażerów, informujemy, iż od 4 września br. będzie obowiązywał nowy rozkład jazdy LKA na liniach 1, 2, 4, 5 i 6.

Ponadto na Linii nr 5 – kurs o godz. 7:00, dodany został przystanek Komornica Szkoła.

Prosimy o zapoznanie się z aktualnymi rozkładami jazdy, które dostępne są na stronie internetowej UMiG https://www.serock.pl/4770,rozklady-jazdy-lka

Przypominamy, że w okresie od 1 czerwca br. do końca 2023 r. przejazd autobusami Linii nr 5 i 6 do/z  przystanku Zegrze Południowe 01/02 (tzw. dojazd do SKM S-4) oraz Linii 1, 2 i 5 do/z przystanku Komornica Szkoła jest bezpłatny dla wszystkich Pasażerów.

Zmiany w rozkładach jazdy linii: L-8, 723, 736

W związku z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Jagiellońskiej i Słowackiego w Legionowie, od dnia 12 lipca 2023 r. trasy oraz rozkłady jazdy linii L-8, 723, 736 ulegają zmianie do odwołania.Zawieszeniu ulega funkcjonowanie przystanków:

- OS. BATOREGO 01 i 02
- MICKIEWICZA 03
- PKP LEGIONOWO 03 i 04
- SIELANKOWA 04
- SŁOWACKIEGO 01

Więcej informacji pod linkiem: https://powiat-legionowski.pl/aktualnosci/zmiany-w-kursowaniu-linii-l-8-723-736

Uwaga! Zawieszenie przystanku PKP LEGIONOWO 03 i 04 nie dotyczy Linii 5 i 6.  Autobusy tych linii korzystają z przystanków bez zmian.

Opóźnienia w LKA 18-23 czerwca

Uwaga, z wziązku z utrudnieniami w ruchu w miejscowości Dębe - skrzyżowanie drogi powiatowej z drogą wojewódzką, w pobliżu kładki możliwe są również opóźnienia autobusów LKA na tej trasie (linie 1,2,5).
 
18.06.2023 r. został wprowadzony ruch wahadłowy z powodu usuwaniu awarii kanalizacyjnej kanału grawitacyjnego DN800 w ul. Nasielskiej (wojewódzka nr 632) w Dębem skrzyżowanie z drogą powiatową ul. Zegrzyńska. Planowane zakończenie robót budowlanych do dnia 23.06.2023 r. do godz. 24.00. Termin może ulec zmianie. W zależności od natężenia ruchu mogą występować ograniczenia w poruszaniu się pojazdów.
 
Za utrudnienia przepraszamy.
 
 

Zmiany w LKA

W związku ze zbliżającym się uruchomieniem od Linii SKM S-4 do Zegrza Południowego, Urząd Miasta i Gminy Serock informuje, że w okresie od 1 czerwca br. do końca 2023 r. zostaną wprowadzone następujące zmiany w Lokalnej Komunikacji Autobusowej (LKA):

 1. Dojazd do przystanku Zegrze Południowe 01 oraz powrót z przystanku Zegrze Południowe 02 (tzw. dojazd do SKM S-4) Liniami nr 5 i 6 będzie bezpłatny dla wszystkich pasażerów.
 2. Komunikacja Liniami 1, 2 i 5 do/z przystanku Komornica Szkoła będzie bezpłatna dla wszystkich Pasażerów.

Zmianie ulegną też rozkłady jazdy LKA, poprzezdostosowanie do godzin kursowania pociągów. Informacja w tym zakresie zostanie przekazana w terminie późniejszym.