Rotator zdjęć

Główna treść strony 2020

Modernizacja boiska sportowego w Wierzbicy

Kategoria: Kultura, sport, rekreacja

Opis: W ramach projektu powstało boisko sportowe w Wierzbicy. Zostały zamontowane urządzenia placu zabaw i urządzenia siłowni zewnętrznej. Cały teren został ogrodzony. Wybudowano budynek gospodarczy i wyremontowano elewację świetlicy środowiskowej. Teren boiska i placu zabaw został oświetlony.

Dotacja celowa z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 300 000 zł

Kwota z budżetu Miasta i Gminy: 611 124,15 zł (w tym fundusz sołecki 37 256,07 zł)

Kwota całkowita: 911 124,15 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej w Wierzbicy na ul. Wiosennej

Kategoria: Kanalizacja

Opis: W ramach inwestycji wybudowano 893,3 m kanału sanitarnego i 25 przyłączy kanalizacyjnych.

Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego w ramach zadania „Uzupełnienie niedoborów w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Serock poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wierzbica, Borowa Góra-Stasi Las oraz sieci wodociągowej w miejscowości Serock na ul. Wiosennej wyniosła: 543 438 zł

Kwota z budżetu Miasta i Gminy: 428 398,07 zł

Kwota całkowita: 971836,07 zł

Przebudowa ul. Polnej Serock-Wierzbica

Kategoria: Drogi

Opis: W 2019 r. zakończono opracowywanie dokumentacji technicznej. W 2020 r. wykonano 1 487 m nawierzchni.

Kwota z budżetu Miasta i Gminy: 647 853,24 zł

Kwota całkowita: 647 853,24 zł