Rotator zdjęć

Główna treść strony Rozkłady jazdy LKA

Lokalna komunikacja autobusowa w 2024 roku

Z roku na rok lokalne linie autobusowe zostają dostosowywane do potrzeb mieszkańców Gminy Serock, by stworzyć dogodną siatkę połączeń.

W 2024 roku ogólne zasady funkcjonowania Lokalnej Komunikacji Autobusowej pozostają bez zmian. Przejazdy liniami 1-6 obsługiwanymi przez Miasto i Gminę Serock pozostają bezpłatne dla wszystkich pasażerów poruszających się komunikacją po terenie Miasta i Gminy Serock. Oznacza to, że nie tylko mieszkańcy, ale także osoby przebywające w gminie i chcące się po niej poruszać autobusami lokalnej komunikacji zrobią to bezpłatnie.

Jednak już przekroczenie granicy gminy wiąże się z koniecznością wykupienia biletu jednorazowego u kierowcy lub posiadania biletu miesięcznego, który można zakupić od przewoźnika w wybrane dni miesiąca.

Ceny biletów w 2024 roku pozostają na dotychczasowym poziomie.

Ponadto w 2024 r. pozostają bezpłatne dla wszystkich pasażerów:

  1. Dojazd do przystanku Zegrze Południowe 01 oraz powrót z przystanku Zegrze Południowe 02 (tzw. dojazd do SKM S-4) Liniami nr 5 i 6
  2. Komunikacja Liniami nr 1, 2 i 5 do/z przystanku Komornica Szkoła.

Zmiany w LKA, jakie zostaną wprowadzone od 1 stycznia 2024 r. przedstawione są poniżej:

  • WydłużonoLinię 3 i 4 do miejscowości Cupel
  • Utworzono dodatkową parę kursów na Linii 5 wdni robocze na trasie Serock - Dębe – PKP Legionowo oraz PKP Legionowo – Dębe – Serock,
  • Na trasie Linii 1 i 2 dodano przystanki Stasi Las Prosta 01/02,
  • Na trasie Linii 3 i 4 dodano przystanki Wierzbica IV i Wierzbica V.

Linia 3 i 4

W 2023 r. i 2024 r. kursy Linii 3 i 4 („za wodę”) będą realizowane busami z przesiadką na przystanku Serock Centrum 01/02.

Wszystkie przystanki LKA są przystankami „na żądanie”.

Pasażer chcący wysiąść z pojazdu jest zobowiązany poinformować obsługę pojazdu odpowiednio wcześniej, poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku, znajdującego się w pojeździe bądź przekazanie informacji ustnie. Pasażer chcący wsiąść do pojazdu na przystanku jest zobowiązany wyraźnie zasygnalizować ten zamiar przez podniesienie ręki.