Rotator zdjęć

Główna treść strony Rozwój sieci drogowej na terenie Miasta i Gminy Serock w 2023 r.

Rozwój sieci drogowej na terenie Miasta i Gminy Serock w 2023 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Serock Artur Borkowski 13.11.2023r. podpisał dwie umowy na finansowanie realizacji nowych inwestycji na terenie gminy Serock. Łączna kwota dofinansowań z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego to ponad 4,4 mln zł.

Większa cześć tych środków zostanie przeznaczona na realizację zadania pn. „Rozwój sieci drogowej na terenie Miasta i Gminy Serock w 2023 r.”, które otrzymało dofinansowanie w wysokości 3 301 124,00 zł.

Inwestycja będzie polegała na wykonaniu robót budowlanych związanych z budową drogi gminnej w Borowej Górze między ul. Zegrzyńską, a ul. Lipową, przebudową drogi gminnej ul. Norwida w Serocku oraz budową ulicy Jasnej w Jachrance. Celem inwestycji jest m. in. rozwiązanie problemów komunikacyjnych mieszkańców wsi Borowa Góra oraz częściowo Dosin, Stasi Las i Skubianka, a także wsi Jachranka.

  • dofinansowanie