Rotator zdjęć

Główna treść strony 2023

Przebudowa nawierzchni ul. Rayskiego

Kategoria: Drogi

Opis: W 2021 r. opracowano dokumentację techniczną przebudowy nawierzchni drogi. Projekt obejmował budowę 1.335 mb nawierzchni bitumicznej. W 2023 r. wybudowano i oddano do użytku 735,56 mb nawierzchni mineralno-bitumicznej na ul. Rayskiego w m. Łacha.

Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego: 250 000 zł

Kwota z budżetu Miasta i Gminy: 802 203,50 zł

Kwota całkowita: 1 052 203,50 zł

Budowa punktów świetlnych ul. Wyszkowska

Kategoria: Poprawa bezpieczeństwa, oświetlenie, monitoring

Opis: W ramach inwestycji wybudowano 900 m oświetlenia drogowego i zamontowano 20 słupów z oprawami typu LED.

Kwota z budżetu Miasta i Gminy: 208 424 zł

Kwota całkowita: 208 424 zł

Budowa punktów świetlnych ul. Koszykowa

Kategoria: Poprawa bezpieczeństwa, oświetlenie, monitoring

Opis: W 2022 r. opracowano dokumentację techniczną. W 2023 r. zbudowano 433 m oświetlenia drogowego i zamontowano 11 słupów z oprawami typu LED.

Kwota z budżetu Miasta i Gminy: 84 094,50 zł

Kwota całkowita: 84 094,50 zł