Rotator zdjęć

Główna treść strony Dotacja do przydomowych oczyszczalni ścieków

Dotacja do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

Ze środków budżetu Miasta i Gminy Serock udzielana jest dotacja na realizację zadania polegającego na likwidacji funkcji zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe poprzez budowę przydomowej oczyszczalni ścieków.

W pierwszej kolejności, aby otrzymać dofinansowanie niezbędne jest złożenie: WNIOSKU O DOTACJĘ DO LIKWIDACJI FUNKCJI ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO POPRZEZ BUDOWĘ PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Wnioski o udzielenie dotacji przyjmowane będą w trzech naborach w ciągu roku tj.:
1. pierwszy nabór: 01 – 28 lutego,
2. drugi nabór: 01– 31 maja,
3. trzeci nabór: 01 – 31 sierpnia.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez zespół ds. weryfikacji wniosków o dofinansowanie, z Wnioskodawcą podpisywana jest umowa o dotację do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. Dopiero po podpisaniu umowy o dofinansowanie, możliwy jest zakup i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków. Po jej zamontowaniu Wnioskodawca składa do burmistrza wniosek o wypłatę dotacji. Przed wypłatą środków na konto, pracownicy Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa potwierdzą zainstalowanie przydomowej oczyszczalni ścieków w terenie.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa:
- osobiście - w pokoju nr 11 Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21, 05-140 Serock,
- telefonicznie - 22 782 88 53,
- e-mail: ochronasrodowiska@serock.pl

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa