Rotator zdjęć

Główna treść strony Wnioski

Wniosek i wymagane dokumenty

WNIOSEK I WYMAGANE DOKUMENTY

  • wniosek
  • aktualna fotografia
  • oświadczenie, że Urzędem Skarbowym właściwym do rozliczania się z podatku dochodowego od osób fizycznych za rok, w którym jest składany wniosek o wydanie ”Karty Serocczanina” jest Urząd Skarbowy w Legionowie ze względu na miejsce zamieszkania na terenie Miasta i Gminy Serock.