Rotator zdjęć

Główna treść strony Karta Serocczanina

Karta Serocczanina

W dniu 1 stycznia 2020 r. ruszył Program Karta Serocczanina. Wnioski o wydanie karty można składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku  w referacie Spraw Obywatelskich (pokój 20) - osobiście. O wydanie karty mogą ubiegać się mieszkańcy Miasta i Gminy Serock, którzy rozliczają podatek dochodowy (PIT) w urzędzie Skarbowym w Legionowie ze wskazaniem miejsca zamieszkania na terenie gminy Serock. Karta jest dokumentem imiennym, ze zdjęciem, wydawanym bezpłatnie na okres 2 lat.

Karta Serocczanina
Uprawnia do zniżek i ulg przygotowanych specjalnie do mieszkańców Miasta i Gminy Serock przez samorząd, jednostki gminne oraz firmy partnerskie. Wprowadzenie Karty ma na celu zwiększenie mieszkańcom dostępności obiektów, wydarzeń kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.

 • -
 • -

O KARTĘ MOGĄ WNIOSKOWAĆ

 • osoby mieszkające na terenie Miasta i Gminy Serock, które rozliczają podatek dochodowy (PIT) w Urzędzie Skarbowym w Legionowie na rzecz Miasta i Gminy Serock,
 • rodzice/opiekunowie prawni uprawnieni do otrzymania Karty Serocczanina mogą wnioskować o wydanie karty dla swoich dzieci.

KORZYŚCI DLA POSIADACZY KARTY SEROCCZANINA

 • darmowa komunikacja lokalna do 31 grudnia 2020 r. (od 1.01.2021 LKA dla wszystkich pasażerów za darmo)
 • rabaty udzielane przez Partnerów Programu Karta Serocczanina
 • promocyjne bilety na wydarzenia kulturalne i rekreacyjne na terenie Miasta i Gminy Serock

JAK UZYSKAĆ KARTĘ

 • należy zapoznać się z regulaminem Programu Karta Serocczanina,
 • złożyć wniosek w Urzędzie Miasta i Gminy Serock w Referacie Spraw Obywatelskich (pokój nr 20) - już od 2 grudnia 2019 r.,
 • przy składaniu wniosku o wydanie karty należy mieć ze sobą dowód osobisty,

WNIOSEK I WYMAGANE DOKUMENTY

 • wniosek
 • aktualna fotografia
 • oświadczenie, że Urzędem Skarbowym właściwym do rozliczania się z podatku dochodowego od osób fizycznych za rok, w którym jest składany wniosek o wydanie ”Karty Serocczanina” jest Urząd Skarbowy w Legionowie ze względu na miejsce zamieszkania na terenie Miasta i Gminy Serock. 

KARTA WYDAWANA JEST BEZPŁATNIE NA OKRES 2 LAT

Więcej informacji na stronie w Referacie Spraw Obywatelskich ( 22 782 88 32 lub 22 782 88 52).

JAK ZOSTAĆ PARTNEREM PROGRAMU KARTA SEROCCZANINA

 • należy zapoznać się z regulaminem Programu Karta Serocczanina (pkt. V. regulaminu)
 • złożyć deklarację w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku

 

 • Plakat programu Karta Serocczanina