Rotator zdjęć

Główna treść strony Tramwaj Wiejski - Stowarzyszenie Mieszkańców Jadwisina

Tramwaj Wiejski - Stowarzyszenie Mieszkańców Jadwisina

Stowarzyszenie Tramwaj Wiejski powstało celem ochrony walorów krajobrazowych i przyrodniczych Jadwisina i okolic; promocji wioski; poprawy życia mieszkańców i lepszej integracji społeczności lokalnej. Jesteśmy przekonani, że to wyjątkowe miejsce warte jest zainteresowania i szczególnej dbałości. Trud włożony w działania proekologiczne i poprawę estetyki  wsi podniesie znacznie jakość życia mieszkańców i będzie zaproszeniem  do wypoczynku dla przybywających turystów.

Przedstawiciel Stowarzyszenia : Katarzyna Bułynko

Kontakt :
katarzyna@jadwisin.org
www.jadwisin.org

Adres do korespondencji :
ul. Prof. Tutki 28/1 ,
05-140 Jadwisin