Rotator zdjęć

Główna treść strony Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Przebudowa drogi gminnej ul. Norwida w Serocku

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Wojewoda Mazowiecki przekazał samorządom z województwa mazowieckiego środki na realizację zadań mających na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu. Miasto i Gmina Serock w dniu 30.11.2023 r. otrzymała dofinansowanie na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Norwida w Serocku” w kwocie 555 433,85 zł, całkowita wartość zadania wynosi 2 152 500,00 zł.

Budowa drogi gminnej w Borowej Górze między ulicą Zegrzyńską a ulicą Lipową

24.08.2023 r. została podpisana umowa dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na  wsparcie realizacji zadania pn. „Budowa drogi gminnej w Borowej Górze między ulicą Zegrzyńską a ulicą Lipową”. Kwota dofinansowania wynosi 872 291,40 zł. Nowa droga zapewni wygodę i bezpieczeństwo lokalnym mieszkańcom oraz zwiększy dostępność komunikacyjną okolicznych miejscowości.