Rotator zdjęć

Główna treść strony 2022

Modernizacja Szkoły Podstawowej

Kategoria: Oświata

Opis: W 2019 r. zakończono rozbudowę przedszkola polegającą na wybudowaniu sali gimnastycznej, sali do integracji sensorycznej. Powstały nowe szatnie, łazienki oraz  toalety. Docieplono istniejący budynek. Powstał  nowy plac zabaw o nawierzchni syntetycznej wyposażony w urządzenia zabawowe.

W 2019 r. opracowano dokumentację techniczną modernizacji budynku szkoły podstawowej. W 2020 r. przebudowano część budynku A szkoły i wydzielono 4 oddziały przedszkolne dla dzieci 6-letnich. Powstały szatnie oraz sanitariaty. Przebudowano część administracyjną i zaplecze socjalne dla nauczycieli. Zamontowano windę gastronomiczną. Wymieniono instalację elektryczną i sanitarną. W 2021 r. w przebudowano pomieszczenia kuchni i zaplecza oraz stołówki, wymieniono urządzenia i instalację sanitarną, elektryczną i wentylacyjną.

W 2020 r. opracowano koncepcję budowy sali gimnastycznej. W 2022 r. zakończono opracowywanie dokumentacji technicznej. Projekt zakłada budowę sali gimnastycznej wraz 4 kondygnacyjnym budynkiem dydaktycznym, na który składa się 5 sal lekcyjnych, 2 pomieszczenia świetlicy, zaplecze higieniczno-sanitarne, pomieszczenie techniczne. Ponadto zaplanowano budowę ciągów pieszych i pieszo-jezdnych, miejsc postojowych, placu zabaw, wiaty na rowery, zadaszonej osłony na opady stałe. W planach jest również przebudowa istniejących instalacji zewnętrznych kolidujących z budową, tj. wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazowej, instalacji teletechnicznej, energetycznej i oświetlenia terenu.

Kwota z budżetu Miasta i Gminy: 5 045 395,88zł

Kwota całkowita: 5 045 395,88zł

Materiały do inwestycji gminnych

Modernizacja budynku administracyjnego Ratusz wraz z rewitalizacją terenu Rynku

Kategoria: Inne, administracja, zdrowie:

Opis: W 2020 r. przeprowadzono częściową rewitalizację rynku. W 2021 r. zakończono opracowywanie dokumentacji technicznej przebudowy budynku Ratusza. W 2022 r. przeprowadzono remont parteru budynku Ratusza polegający na zmianie układu i przeznaczenia pomieszczeń z dostosowaniem budynku do osób niepełnosprawnych. Została zamontowana winda.

Inwestycja została dofinansowana ze środków pochodzących z uzyskanej nagrody w konkursie „Rosnąca odporność” oraz PFRON w ramach programu „Dostępny samorząd – granty” – na kwotę 1 244 552 zł

Kwota z budżetu Miasta i Gminy: 971 022,49 zł

Kwota całkowita: 2 215 574,86 zł

Materiały do inwestycji gminnych

Materiały do inwestycji gminnych

Termomodernizacja budynku zaplecza przy stadionie miejskim w Serocku

Kategoria: Kultura, sport, rekreacja

Opis: W ramach inwestycji dokonano wymiany pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, wymieniono rury spustowe i rynny. Dodatkowo wykonano izolację cieplną, akustyczną i przeciwwilgociową.

Kwota z budżetu Miasta i Gminy: 373 657,62 zł

Kwota całkowita: 373 657,62 zł

Wymiana pokrycia dachu na budynku CKiCz w Serocku

Kategoria: Kultura, sport, rekreacja

Opis: W ramach inwestycji dokonano wymiany pokrycia dachowego oraz zamontowano instalację odgromową.

Kwota z budżetu Miasta i Gminy: 281 124,46 zł

Kwota całkowita: 281 124,46 zł

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Serocku na ul. Zakroczymskiej

Kategoria: Drogi

Opis: W ramach inwestycji wykonano ścieżkę rowerową z betonu asfaltowego o długości 990m, przebudowano chodnik oraz zjazdy.

Dotacja celowa z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 537 631,63 zł

Kwota z budżetu Miasta i Gminy: 1 056 100,12 zł

Kwota całkowita: 1 593 731,75 zł

Materiały do inwestycji gminnych

Dostosowanie budynku OPS do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo

Kategoria: Poprawa bezpieczeństwa, oświetlenie, monitoring

Opis: W 2022 r. w ramach inwestycji opracowano dokumentację techniczną na budowę windy w budynku OPS w Serocku.

Kwota z budżetu Miasta i Gminy: 19 680 zł

Kwota całkowita: 19 680 zł

Budowa odcinków sieci wodociągowej w m. Serock

Kategoria: Wodociągi

Opis: W ramach inwestycji wybudowano 1.124 m sieci wodociągowej. Zadanie dofinansowano ze środków unijnych PROW 2014-2020. (zadanie realizowane w 2021 i 2022 roku).

Kwota z budżetu Miasta i Gminy: 88 771 zł

Kwota całkowita: 139 936,61 zł

Przebudowa wodociągu ul. Traugutta

Kategoria: Wodociągi

Opis: W ramach inwestycji wybudowano 741,10 m sieci wodociągowej na ul. Traugutta w Serocku

Kwota z budżetu Miasta i Gminy: 246 026,28 zł

Kwota całkowita: 246 026,28 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Wyzwolenia-Radziwiłła

Kategoria: Kanalizacja

Opis: W ramach inwestycji opracowano dokumentację techniczną kanalizacji grawitacyjnej na długości 2,60 km i kanału tłocznego na długości 427 m.

Kwota z budżetu Miasta i Gminy: 124 937,25 zł

Kwota całkowita: 124 937,25 zł