Rotator zdjęć

Główna treść strony 2020

Budowa punktów świetlnych w Dosinie na ul. Borówkowa

Kategoria: Poprawa bezpieczeństwa, oświetlenie, monitoring

Opis: W ramach inwestycji zbudowano 127 m oświetlenia drogowego i zamontowano 3 słupy typu LED

Kwota z budżetu Miasta i Gminy: 15 060 zł

Kwota całkowita: 15 060 zł

Budowa punktów świetlnych w Dosinie na ul. Oliwkowej

Kategoria: Poprawa bezpieczeństwa, oświetlenie, monitoring

Opis: W 2019 r. opracowano dokumentację techniczną. W kolejnym roku zbudowano 670 m oświetlenia drogowego oraz zamontowano 15 słupów z oprawami typu LED.

Dotacja celowa z budżetu MIAS MAZOWSZE 2020:10 000 zł z

Kwota z budżetu Miasta i Gminy: 38 229,65 zł (w tym fundusz sołecki 35,039,51 zł)

Kwota całkowita: 48 229,65 zł