Rotator zdjęć

Główna treść strony 2023

Budowa punktów świetlnych Cupel ul. Łąkowa

Kategoria: Poprawa bezpieczeństwa, oświetlenie, monitoring

Opis: W 2022 r. zakończono opracowywanie dokumentacji technicznej. W 2023 r. wykonanoo 1 277 m oświetlenia drogowego i zamontowano 38 słupów z oprawami typu LED.

Kwota z budżetu Miasta i Gminy: 273 185,26 zł

Kwota całkowita: 273 185,26 zł