Rotator zdjęć

Główna treść strony 2023

Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Jasna

Kategoria: Kanalizacja

Opis: W 2023 r. w ramach inwestycji zbudowano 568,63 mb kanału sanitarnego na w ul. Jasnej w Jachrance. Planowane zakończenie prac nastąpi w I półroczu 2024 r.

Dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości: 956 450 zł

Kwota z budżetu Miasta i Gminy  43 278,89 zł

Kwota całkowita poniesiona w 2023 r.: 999 728,89 zł

Przebudowa ul. Jasnej

Kategoria: Drogi

Opis: W ramach inwestycji wykonano 623 mb drogi o nawierzchni z kostki betonowej.

Dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach zadania „Rozwój sieci drogowej na terenie Miasta i Gminy Serock 2023 r.” wyniosła: 1 055 009,60 zł

Kwota z budżetu Miasta i Gminy: 263 753,20 zł

Kwota całkowita: 1 318 762,80 zł

Budowa placu zabaw

Kategoria: Kultura, sport, rekreacja

Opis: W 2023 r. zakończono opracowywanie dokumentacji technicznej. Projekt obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego z ogrodzeniem, dostawę i montaż elementów sprawnościowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, urządzeń sportowych. Realizacja projektu została zaplanowana na 2024 r.

Kwota z budżetu Miasta i Gminy: 19 500 zł

Kwota całkowita: 19 500 zł