Rotator zdjęć

Główna treść strony 2022

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego

Kategoria: Kultura, sport i rekreacja

Opis: W ramach inwestycji w latach 2019-2020 wykonano altanę o wymiarach 6 m x 6m oraz zamontowano monitoring. W 2021 r. altana została orynnowana. W 2022 r. przyłączono teren rekreacyjny w Kani Polskiej do sieci energoenergetycznej.

Kwota z budżetu Miasta i Gminy: 25 994,74 zł

Kwota całkowita: 25 994,74 zł