Rotator zdjęć

Główna treść strony Dbamy o środowisko

Dbamy o środowisko

Stronicowanie

 • Sezon grzewczy w pełni

  Sezon grzewczy w pełni

  2019.11.13

  Sezon jesienny to czas, w którym w większości domów rozpoczyna się sezon grzewczy.

 • 20 października - Międzynarodowy Dzień Krajobrazu

  20 października - Międzynarodowy Dzień Krajobrazu

  2019.10.31

  Z okazji obchodzonego w dniu 20 października Międzynarodowego Dnia Krajobrazu – święta ustanowionego przez Radę Europy z inicjatywy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz w ramach realizowanego przez Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa programu edukacyjnego pn. „Serock dla zrównoważonego rozwoju” - zaprosiliśmy uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Serock na wspólny spacer edukacyjno-krajobrazowy.
  Krajobraz pełni różnorodne funkcje w życiu każdego człowieka. Stanowi środowisko życia oraz dostarcza niezbędne surowce. Trzeci Międzynarodowy Dzień Krajobrazu obchodzony był pod hasłem „Woda w krajobrazie”. Woda jest nieodłącznym elementem wielu krajobrazów. Wobec zubożania się zasobów wody i wzrostu jej znaczenia w kształtowaniu i funkcjonowaniu krajobrazów zachodzi potrzeba podejmowania działań mających na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa odnośnie znaczenia wody w środowisku przyrodniczym.
  W dniach 22-25 października br. odbył się tygodniowy cykl spacerów wzdłuż malowniczego brzegu Jeziora Zegrzyńskiego - szlakiem ścieżki dydaktycznej krajoznawczo-turystycznej Serock-Jadwisin. Miejscem zbiórki był początek ścieżki dydaktycznej (koniec ulicy Rybaki), gdzie znajduje się witacz i tablica z przebiegiem ścieżki. Spacer kończył się w Rezerwacie Przyrody „Wąwóz Szaniawskiego”, w  którym uczniowie podziwiać mogli serockie pomniki przyrody. Długość trasy wynosiła ok. 2,5 km. Do udziału w spacerze zgłosili się uczniowie klasy IIIa z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej oraz uczniowie klas II i III ze Szkoły Podstawowej
  im. Mikołaja Kopernika w Serocku. W sumie w spacerze wzięło udział ponad 100 osób!    
  W trakcie wędrówki poruszane były tematy dotyczące typów krajobrazu, jego zagrożeń i potrzeby ochrony, wpływu wody na krajobraz naturalny i kulturowy, roli wody w życiu człowieka, zwierząt i roślin, walorów przyrodniczych Jeziora Zegrzyńskiego oraz zamieszkujących go chronionych gatunkach roślin i zwierząt, a także celów i form ochrony przyrody.
  Za czynne uczestnictwo w spacerze, dzieci otrzymały symboliczne upominki nawiązujące do tematyki spaceru. Mamy nadzieję, że aktywnie spędzony czas oraz przekazana wiedza wpłyną pozytywnie na kształtowanie się proekologicznych zachowań wśród uczniów.

 • Zostaw liście dla dobra natury

  Zostaw liście dla dobra natury

  2019.10.23

  O grabieniu liści słów kilka…

  Złota, polska, piękna jesień a wraz z nią bogactwo różnokolorowych liści – złotych, pomarańczowych, czerwonych i brązowych. Dla jednych – feeria barw, bez której trudno sobie naszą jesień wyobrazić. Dla innych – impuls do wzmożonej pracy w ogrodach i parkach.
   

 • Spotkanie dot. zasad szacowania szkód łowieckich

  Spotkanie dot. zasad szacowania szkód łowieckich

  2019.10.18

  W dniu 17.10.2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Serock odbyło się spotkanie dotyczące m.in. zasad szacowania szkód łowieckich. Znowelizowana Ustawa Prawo łowieckie z 2018 r. uwzględnia zgłaszane od wielu lat postulaty rolników, aby szkoda wyrządzana przez niektóre zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych była szacowana obiektywnie, przez niezależnych ekspertów.

   

 • Dzieci posadziły drzewa

  Dzieci posadziły drzewa

  2019.10.10

  10 października w Polsce obchodzony jest Dzień Drzewa. Jest to międzynarodowa akcja sadzenia drzew. Celem jej jest podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństw oraz propagowanie idei sadzenia i pielęgnacji drzew. Pomysłodawcą tego dnia był Amerykanin- Julius Sterling Morton, sekretarz rolnictwa Stanów Zjednoczonych. Idea ta znalazła również poparcie w Europie. Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa zadecydowała o tym, żeby we wszystkich krajach członkowskich obchodzony był Światowy Dzień Drzewa.
   

 • Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

  Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

  2019.10.02

  Urząd Miasta i Gminy w Serocku informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków w ramach programu priorytetowego: „Usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

 • Serock dla zrównoważonego rozwoju

  Serock dla zrównoważonego rozwoju

  2019.09.26

  Serock dla zrównoważonego rozwoju

 • Wyniki konkursów przyrodniczych

  Wyniki konkursów przyrodniczych

  2019.09.18

  Uprzejmie informujemy, że Komisja konkursowa rozstrzygnęła dwa konkursy przyrodnicze ,,Moja nieruchomość w cieniu drzew” i ,,Serocka przyroda w obiektywie”.

 • Forum Kół Gospodyń Wiejskich

  Forum Kół Gospodyń Wiejskich

  2019.09.13

  11 września br., w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Serocku odbyło się Forum Kół Gospodyń Wiejskich. Na spotkanie zostały zaproszone koła gospodyń wiejskich funkcjonujące na terenie miasta i gminy Serock oraz wszystkie zainteresowane osoby, także spoza terenu gminy. W sumie w spotkaniu uczestniczyło około 20 osób.
   

 • Globalne ocieplenie

  Globalne ocieplenie

  2019.08.30

  Globalne ocieplenie – (ang. global warming) zjawisko obserwowane od połowy XX wieku, związane z utrzymującym się trendem wzrostowym w średniej temperaturze ziemskiej atmosfery oraz oceanów.
   

Stronicowanie