Rotator zdjęć

Główna treść strony Dbamy o środowisko

Dbamy o środowisko

Stronicowanie

 • Uwaga, konkurs!

  Uwaga, konkurs!

  2020.03.10

  Zachęcamy gospodarstwa domowe z terenu Miasta i Gminy Serock do udziału w konkursie „Segreguję śmieci, o środowisko dbam”, którego celem jest popularyzacja działań z zakresu zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska oraz prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi.

  Zadaniem konkursowym jest przygotowanie krótkiego fotoreportażu (maksymalnie 4 minuty filmu lub 20 zdjęć z dokładnym opisem), którego motywem przewodnim będzie hierarchia postępowania z odpadami komunalnymi. Tematyka reportażu  dotyczyć musi działań służących ochronie środowiska oraz zrównoważonemu rozwojowi realizowanych podczas dnia codziennego - zarówno w pacy, w szkole, jak i w czasie wolnym, m. in. w domu, w czasie spacerów, podczas zakupów.

  Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz dołączenie filmu na płycie CD lub zdjęć wykonanych aparatem na płycie CD lub wydrukowanych na papierze wraz z dokładnym opisem, co przedstawia zdjęcie.

  Gotowe prace należy złożyć w terminie od 1 do 31 marca br. w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta i Gminy w Serocku lub wysłać na adres Urząd Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21, 05-140 Serock.

  Pełny regulamin konkursu dostępny TUTAJ.

  Zachęcamy do udziału w konkursie! Na Laureatów czekają nagrody!

 • Konsultacje dot. poprawy jakości powietrza

  Konsultacje dot. poprawy jakości powietrza

  2020.03.02

  Informujemy, że w związku z przygotowaniem projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu, istnieje możliwość wniesienia uwag i wypowiedzenie się w temacie przygotowanego projektu.

  Obowiązek sporządzenia programu wynika z art. 91 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Głównym celem sporządzenia programu jest poprawa jakości powietrza w województwie mazowieckim oraz ograniczenie skutków przekroczeń norm jakości powietrza, tj. łącznie dla czterech stref: aglomeracji warszawskiej, mazowieckiej, miasta Płock oraz miasta Radom. Dla gminy Serock konsultacje społeczne zostały wyznaczone w terminie: 2-23 marca 2020 r.

  W celu przybliżenia celów oraz założeń przedmiotowego programu, odbędą się również spotkania informacyjne o charakterze otwartym, w których udział może wziąć każdy. Spotkanie ustalono w dniu 6 marca 2020 r. na godz. 1100 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, ul. Jagiellońska 26, 03-718 Warszawa.

  Z programem można zapoznać się także w wersji elektronicznej dostępnej pod adresem: http://www.powietrze.mazovia.pl/aktualnosci/wszystkie/ruszaja-konsultacje-projektu-nowego-programu-ochrony-powietrza oraz w wersji papierowej w siedzibie Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, ul. ks. I. Kłopotowskiego 5, 03 - 718 Warszawa (III piętro, pokój 308 i 314) od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00-15:00.

 • Zasady prawidłowej segregacji odpadów

  Zasady prawidłowej segregacji odpadów

  2020.02.13

  Zachęcamy do zapoznania z obowiązującymi zasadami prawidłowej segregacji odpadów. Wyróżniamy pięć frakcji tj. papier (pojemnik niebieski), metale i tworzywa sztuczne (żółty pojemnik), szkło (pojemnik zielony), bioodpady (pojemnik brązowy) i odpady zmieszane (pojemnik czarny).

 • Dotacje służące ochronie środowiska

  Dotacje służące ochronie środowiska

  2020.01.24

  Kontynuując działania mające na celu ochronę powietrza oraz przedsięwzięcia służące ochronie gospodarki wodnej na terenie Miasta i Gminy Serock informujemy, że mieszkańcy mają możliwość skorzystania z dotacji gminnych do wymiany węglowego pieca lub kotła c.o. oraz do likwidacji funkcji zbiornika bezodpływowego poprzez budowę przydomowej oczyszczalni ścieków.
   

 • Informacja o zmianach w BDO

  Informacja o zmianach w BDO

  2020.01.17

  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji (Dz.U. 2019, poz. 2531), liczba odpadów zwolnionych z ewidencjonowania wzrosła do 46 grup. Wprowadzona zmiana jest szczególnie istotna dla małych i średnich przedsiębiorstw wytwarzających niewielkie ilości odpadów.

   

 • Sprawdzimy odpady wystawiane przez mieszkańców

  Sprawdzimy odpady wystawiane przez mieszkańców

  2020.01.08

  Urząd Miasta i Gminy w Serocku informuje, że z dniem 7 stycznia br. Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa rozpoczął cykl kontroli funkcjonowania gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Pierwszy etap kontroli polega na sprawdzeniu, czy odpady wystawiane są przez osoby, które złożyły w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Szczegółowej weryfikacji podlegają zamieszkałe budynki nowo wybudowane. Sprawdzane jest również wywiązywanie się mieszkańców z obowiązku segregacji.

 • Harmonogram odbioru odpadów na I półrocze 2020 roku

  Harmonogram odbioru odpadów na I pół. 2020 r.

  2020.01.02

  Przedstawiamy Państwu harmonogram odbioru odpadów, dla poszczególnych miejscowości, które obowiązywać będą w I połowie 2020 roku.

   

 • Jak dbać o pupila w okresie Nowego Roku?

  Jak dbać o pupila w okresie Nowego Roku?

  2019.12.30

  Wkrótce Sylwestrowa Noc i jak co roku właściciele psów zastanawiają się, co zrobić z pupilem w najbardziej huczną noc w roku. Wystrzały fajerwerków szczególnie silnie oddziałują na psy, które wpadają w panikę, kulą się i uciekają przed hałasem, potrafią być agresywne. Musimy pomóc przetrwać tę noc zwierzakom. Kilka rad jak przygotować i pomóc zwierzakowi przetrwać Noc Sylwestrową.

   

 • Święta nie do zmarnowania

  Święta nie do zmarnowania

  2019.12.24

  W dniu 19 grudnia 2019 r. w Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku odbył się pokaz kulinarny pn.  „Święta nie do zmarnowania”. Warsztaty prowadziła Sylwia Majcher - ekspertka i trenerka kuchni oraz idei zero waste w mediach krajowych – m.in. Dzień Dobry TVN, Pytanie na Śniadanie, TVN24, Onet Rano, Trójka, Tok FM, autorka reportaży dla TVN24.pl, Wysokich Obcasów, Magazynu Kuchnia.

 • Zmiany w gminnym systemie gospodarowania odpadami

  Zmiany w gminnym systemie gospodarowania odpadami

  2019.11.20

  We wtorek, 13 listopada br., w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku została podpisana umowa dotycząca odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Serock.

Stronicowanie