Rotator zdjęć

Główna treść strony 2022

Przebudowa ul. Słonecznej w Stasim Lesie

Kategoria: Drogi

Opis: W 2021 r. zakończono opracowywanie dokumentacji technicznejdotyczącej przebudowy nawierzchni drogi. W 2022 r. wykonano 4 597 m2 nawierzchni, 340 m2 zjazdów z kostki betonowej, 57 m2 chodnika z kostki betonowej.

Dotacja celowa z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład: 1 354 985 zł

Kwota z budżetu Miasta i Gminy: 433 435 zł

Kwota całkowita: 1 788 420 zł

Materiały do inwestycji gminnych