Rotator zdjęć

Główna treść strony Wnioski o odbiór azbestu

ZAKOŃCZONO PRACE USUWANIA I UNIESZKODLIWIANIA AZBESTU W 2023 R.

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa informuje, że w ramach zawartej umowy dotacji Nr 1624/23/OZ/DA z dnia 22.05.2023 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn. „Usuwanie
i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Serock w 2023 r.” odebraliśmy i przekazaliśmy do unieszkodliwienia łącznie 147,107 Mg (ton) azbestu, który
pochodził z 38 nieruchomości, z czego z samego demontażu pokryć dachowych pochodziło 17,000 Mg.

Realizacją prac zajmowała się firma ŚRODOWISKO I INNOWACJE Sp. z o.o.
ul. Złota 59, 00-120 Warszawa. Prace zostały zrealizowane w okresie od 10.07.2023 r.
do 27.09.2023 r. Całkowity koszt zadania wyniósł 84.767,81 zł, z czego z budżetu Miasta
i Gminy Serock pochodziło 59.870,69 zł, zaś 24.897,12 zł (40% kosztów kwalifikowanych zadania) pochodziło z dotacji uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa.

Osoby, które są zainteresowane bezpłatnym unieszkodliwieniem azbestu w 2024 roku już teraz zachęcamy do składania wniosków. Druki formularzy dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku (Biuro Obsługi Mieszkańca - stanowisko nr 4) lub na stronie  internetowej: https://www.serock.pl/780,wnioski-o-odbior-azbestu.

Więcej informacji w sprawie można uzyskać pod nr tel. /22/ 782-88-39 lub 782-88-53.