Rotator zdjęć

Główna treść strony Wybory do Mazowieckiej Izby Rolniczej

Wybory do Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej 24 września 2023 roku

Z

MAZOWIECKA IZBA ROLNICZA

Zasady wyborów:

 1. Członkami samorządu rolniczego są osoby fizyczne i prawne będące podatnikami podatku rolnego, podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie RSP posiadający w nich wkłady gruntowe. Przysługuje im prawo kandydowania do Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej i uczestniczenia w ich wybieraniu.
 2. W gminie, w której powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 4 tys. ha (okręg jednomandatowy) do Rady Powiatowej MIR wybiera się jednego członka, a gdy przekracza 4 tys. ha (okręg dwumandatowy) wybiera się dwóch członków. W okręgu wyborczym stanowiącym obszar miasta na prawach powiatu, wybiera się tylko – jednego przedstawiciela.
 3. W każdym powiecie ziemskim zostanie wybrana Rada Powiatowa Mazowieckiej Izby Rolniczej.
  W jej skład wejdą rolnicy, którzy w wyborach do tego organu, otrzymają największą ilość ważnie oddanych głosów. Rada Powiatowa MIR wybiera, ze swego składu Przewodniczącego Rady Powiatowej i delegata do Walnego Zgromadzenia Mazowieckiej Izby Rolniczej.
 4. Rolnik, ubiegający się o mandat członka Rady Powiatowej MIR musi wypełnić i złożyć następujące dokumenty: zgłoszenie kandydata, oświadczenie o zgodzie na kandydowanie oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne pod rygorem odpowiedzialności z art.233 § 1 Kodeksu karnego oraz listę członków zawierającą co najmniej 50 podpisów poparcia. Druki te można otrzymać w Oddziałach Biura Mazowieckiej Izby Rolniczej lub pobrać ze strony internetowej www.mir.pl. Czytelnie wypełnione dokumenty należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.09.2023r. (decyduje data wpływu) na adres właściwego Oddziału Biura MIR (adresy poniżej) lub złożyć
  w dniu 04.09.2023r., do godz. 15:00 do Okręgowej Komisji Wyborczej w siedzibie Gminy.
 5. Spis członków izby rolniczej uprawnionych do głosowania, zostanie udostępniony do wglądu
  w siedzibie urzędu gminy/miasta najpóźniej w 25.08.2023r. Każdy rolnik, może sprawdzić czy został w nim ujęty i wnieść w tej sprawie zażalenie.

Szczegółowe informacje o zasadach wyborów do Mazowieckiej Izby Rolniczej można uzyskać w Oddziałach Biura MIR.

Oddział

Adres

Telefon/e-mail

Obsługiwane gminy z powiatów

CIECHANÓW

ul. 17 Stycznia 7       
III piętro
pok. 317
06-400 Ciechanów

tel. 23 672 86 02
fax  23 672 44 57
cieciechanow@mir.pl

ciechanowski, mławski, płoński, pułtuski, żuromiński

OSTROŁĘKA

Ul. Goworowska 8a
07-400 Ostrołęka

tel. 29 764 65 13
fax. 29 764 65 12
ostroleka@mir.pl

ostrołęcki, makowski, ostrowski, przasnyski, wyszkowski

PŁOCK

ul. Synagogalna 7a,
lok. 1
09-402 Płock

tel./fax 24 366 33 11
plock@mir.pl

gostyniński, płocki, sierpecki

RADOM

ul. Wolność 10B
26-600 Radom

tel. 48 363 63 62
radom@mir.pl

białobrzeski, grójecki, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński

 

SIEDLCE

ul. E. Wiszniewskiego 4
II piętro pok. 2             08-110 Siedlce

tel. 500 040 410
siedlce@mir.pl

łosicki, siedlecki, sokołowski, węgrowski, garwoliński, miński

 

WARSZAWA

Parzniew
ul. Wolności 2
05-804 Pruszków

tel. 22 290 25 79 w.1
warszawa@mir.pl

grodziski, legionowski, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, sochaczewski, warszawski zachodni, wołomiński, żyrardowski