Rotator zdjęć

Główna treść strony Terminy konsultacji

Terminy konsultacji

Spotkania konsultacyjne były prowadzone na etapie opracowywania Wstępnego Studium Planistyczno-Prognostycznego.

Kolejne spotkania i wydarzenia konsultacyjne będą planowane po wyłonieniu Wykonawcy dokumentacji projektowej linii kolejowej.
O szczegółach będziemy Państwa informować.

Informacje w sprawie można uzyskać w Referacie Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rozwoju: planowanie@serock.pl lub telefonicznie: 22 782 88 31, 22 782 88 26 i 22 782 88 27.