Rotator zdjęć

Główna treść strony 2023

Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Skubiance

Kategoria: Kultura, sport i rekreacja

Opis: W 2022 r. w ramach inwestycji opracowano dokumentację techniczną budowy pumptracku w Skubiance. W 2023 r. opracowano dokumentację techniczną oświetlenia terenu.

Kwota z budżetu Miasta i Gminy: 49 198,98 zł (w tym fundusz sołecki 33 093,91 zł)

Kwota całkowita: 49 198,98 zł

Budowa ul. Frezji

Kategoria: Drogi

Opis: W 2022 r. opracowano dokumentację techniczną. W 2023 r. wykonano 1 831 m2 nawierzchni mineralno-bitumicznej na ul. Frezji w Skubiance.

Kwota z budżetu Miasta i Gminy: 756 084,94 zł

Kwota całkowita: 756 084,94 zł

Modernizacja drogi ul. Korzenna i Baśniowa

Kategoria: Drogi

Opis: W 2023 r. opracowano dokumentację techniczną. W ramach zadania planowana jest budowa 627 mb nawierzchni asfaltowej.

Kwota z budżetu Miasta i Gminy: 47 940,48 zł

Kwota całkowita: 47 940,48 zł

Budowa punktów świetlnych ul. Sportowa

Kategoria: Poprawa bezpieczeństwa, oświetlenie, monitoring

Opis: W 2022 r. opracowano dokumentację techniczną. W 2023 r. zbudowano 125 m oświetlenia drogowego i zamontowano 4 słupy z oprawami typu LED.

Kwota z budżetu Miasta i Gminy: 31 024 zł

Kwota całkowita: 31 024 zł