Rotator zdjęć

Główna treść strony 2020

Budowa ul. Poprzecznej w Borowej Górze

Kategoria: Drogi

Opis: W 2019 r. opracowano dokumentację techniczną  budowy drogi  ul. Poprzecznej w Borowej Górze. W 2020 r. wykonano 483 m nawierzchni bitumicznej.

Dotacja celowa z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 290 000 zł

Kwota z budżetu Miasta i Gminy: 19 923 zł

Kwota całkowita: 309 923,6 zł

Doposażenie gminnego placu zabaw w Borowej Górze

Kategoria: Kultura, sport, rekreacja

Opis: W 2019 r. zamontowano na gminnym placu zabaw w Borowej Górze urządzenia zabawowe oraz monitoring wizyjny. W 2020 r. zamontowano urządzania do ćwiczenia nóg.

Dotacja z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 2019: 10 000 zł

Kwota z budżetu Miasta i Gminy: 33 544,47 zł

Kwota całkowita: 43 544,47 zł

Budowa punktów świetlnych w Borowej Górze

Kategoria: Poprawa bezpieczeństwa, oświetlenie, monitoring

Opis: W ramach poprawy oświetlenia i bezpieczeństwa mieszkańców wybudowano w Borowej Górze 790 m oświetlenia drogowego wraz z 17 słupami z oprawami typu LED.

Kwota z budżetu Miasta i Gminy: 64 703,75 zł

Kwota całkowita: 64 703,75 zł