Rotator zdjęć

Główna treść strony Adopcje zwierząt

Akcja - pies czeka na człowieka

Za problem bezdomności zwierząt odpowiada przede wszystkim człowiek. On niestety swą niefrasobliwością doprowadza do psich i kocich dramatów. Ale i człowiek może problem rozwiązać.
Jak? Wystarczą proste kroki:
Po pierwsze – dbanie o własne zwierzęta, za które ponosimy przecież całkowitą odpowiedzialność - dbanie o to aby nie uciekały z posesji i o to aby nie zagubiły się na spacerze.  
Po drugie – czipowanie zwierząt, które w prosty sposób pozwala na ustalenie właściciela zwierzęcia i szybki powrót czworonoga do domu w przypadku zagubienia,
Po trzecie – zmniejszanie nadpopulacji zwierząt, poprzez ich sterylizację i kastrację, co zapobiega ich niekontrolowanemu i często niepotrzebnemu rozrodowi.

Rada Miejska w Serocku realizując obowiązek gminy polegający na zapobieganiu problemowi bezdomności zwierząt, począwszy od 2012 roku uchwala „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Miasto i Gmina Serock”.
W programie, zachęcamy właścicieli zwierząt zamieszkujących na terenie miasta i gminy Serock do:
1.    nieodpłatnego znakowania zwierząt – wystarczy, że jesteś mieszkańcem naszej gminy, możesz na podstawie odpowiedniego zlecenia pobranego z urzędu bezpłatne zaczipować zwierzę w gabinecie weterynaryjnym, z którym gmina ma zawartą umowę;
2.  nieodpłatnej sterylizacji i kastracji zwierząt domowych – warunkiem skorzystania z zabiegów finansowanych przez gminę, jest wypełnienie w urzędzie oświadczenia oraz okazanie aktualnego zaświadczenia potwierdzającego zaszczepienie psa przeciwko wściekliźnie i dowodu uiszczenia opłaty od posiadania psa w wysokości 40 zł. Po dopełnieniu tych formalności właściciel zwierzęcia otrzyma skierowanie na zabieg do gabinetu weterynaryjnego, z którym gmina ma zawartą umowę. Równocześnie właściciel zwierzęcia otrzyma skierowanie na trwałe oznakowanie zwierzęcia za pomocą elektronicznego mikroprocesora.

Zabiegi sterylizacji i kastracji finansowane są również właścicielom kotów domowych oraz opiekunom kotów wolnożyjących.

No i oczywiście tak jak w ubiegłych latach, zachęcamy Państwa do przygarniania bezdomnych zwierząt, w ramach akcji „Pies czeka na człowieka” .

Przypominamy, że ogłoszenia o pieskach poszukujących opiekunów ukazują się w zakładce „Pies czeka na człowieka”, a osoba, która zdecyduje się na przygarnięcie zwierzęcia, będzie miała zapewniony nieodpłatnie dla swojego nowego pupila „pakiet adopcyjny” czyli szczepienie przeciw chorobom zakaźnym i wściekliźnie, trwałe oznakowanie przez wszczepienie pod skórę psa elektronicznego mikroprocesora wraz z wprowadzeniem danych do ogólnopolskiej bazy zwierząt oznakowanych, podanie leków i preparatów mających na celu odrobaczenie, odkleszczenie i odpchlenie zwierzęcia a także sterylizację lub kastrację.

W zakładce „Pies czeka na człowieka” zamieszczamy również informacje o pieskach, które trafiły do schroniska z terenu naszej gminy. Może w ten sposób będą mogli Państwo wśród nich rozpoznać swoje zagubione zwierzęta.

Wszystkich szczegółów na temat Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Serock dowiedzą się Państwo w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, parter, pokój nr 11, tel: 22 782-88-39 oraz 22 782-88-40.