Rotator zdjęć

Główna treść strony Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Gmina Serock pozyskała środki finansowe na gminne linie komunikacyjne w 2024 roku

Burmistrz Miasta i Gminy Serock – Pan Artur Borkowski podpisał z Wojewodą Mazowieckim – Mariuszem Rafałem Frankowskim umowę na udzielenie dopłaty, dzięki której Gmina otrzyma dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na utrzymanie 6 linii komunikacyjnych w 19 wariantach w 2024 roku.

Pozyskana maksymalna kwota dotacji dla Gminy Serock wynosi 2 093 166,00 zł.

Wkład własny Gminy Serock wynosi 3 068 581,36 zł.

Celem projektu jest poprawa komunikacji w obrębie Miasta i Gminy Serock. Trasy linii lokalnej komunikacji autobusowej dostosowane zostały do potrzeb mieszkańców, z uwzględnieniem dojazdu do stacji SKM Zegrze Południowe oraz potrzeb uczniów dojeżdżających do szkół.

  • lka dofinansowanie

Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

We wrześniu 2020 r. Miasto i Gmina Serock otrzymała kwotę 2 305 827,00 mln zł. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów. Dzięki temu rządowemu wsparciu została podjęta decyzja o realizacji zadań zaplanowanych w budżecie, a do tej pory nierealizowanych z uwagi na niepewną sytuację finansową.

Wynikiem tego było zawarcie umów m.in. na budowę ulic: Poprzecznej w Borowej Górze,  Arciechowskiej w m. Cupel, K. Wielkiego, Słowackiego i Mickiewicza w Serocku oraz budowę terenów rekreacyjnych w miejscowościach Dębe i Wierzbica.

W ramach inwestycji polegającej na modernizacji ul. Arciechowskiej w m.Cupel wybudowany został ponad półkilometrowy odcinek drogi o nawierzchni asfaltowej wraz z elementami towarzyszącymi. Koszt inwestycji stanowi wartość 255 516,00 zł. z czego kwota 250 000,00 zł. to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dzięki środkom stanowiącym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych mieszkańcy Borowej Góry oraz Serocka również zyskali nowe drogi, które zapewnią im komfortowe i bezpieczne warunki poruszania się. Zbudowana została ulica Poprzeczna w Borowej Górze - odcinek o długości 483 mb. został wybudowany za kwotę 299 960,00 zł. z czego 290 000,00 zł. to dofinansowanie z RFIL. W Serocku zbudowana została ul. Słowackiego - odcinek o długości 173 mb. za kwotę 225 778,00 zł z dofinansowaniem z RFIL stanowiącym kwotę 200 000,00 zł. oraz ul. K. Wielkiego – odcinek o długości 114 mb. za kwotę 177 748,00 zł. z dofinansowaniem z RFIL w kwocie 150 000,00 zł. Wiosną br. zostanie zakończona również budowa ul. Mickiewicza – odcinki o łącznej długości 364 mb. za kwotę 575 614,00 zł. z czego dofinansowanie z rządowego funduszu to kwota 215 827,00 zł.

Również przy udziale środków z RFIL powstają ważne, od dawna planowane inwestycje, które – mamy nadzieję – uprzyjemnią spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu nie tylko młodszym ale także starszym mieszkańcom. W  ramach podpisanych umów z wykonawcami, za kwotę 911 124,00 tys. zł. przebudowano boisko sportowe w miejscowości Wierzbica, jak również wybudowany został plac zabaw, siłownia zewnętrzna, oświetlenie terenu, oraz obiekty małej architektury. Wkład finansowy w ramach wsparcia rządowego stanowi kwota 300 000,00 zł. Drugim z realizowanych zadań jest rewitalizacja placu zabaw w miejscowości Dębe, w ramach której utworzony będzie plac zabaw z podziałem na strefy funkcyjne: dla dzieci młodszych, dla dzieci starszych, dla młodzieży  i dorosłych oraz montaż urządzeń  wyposażenia towarzyszącego wraz z budową sieci energetycznej oświetlenia terenu. Wartość tej inwestycji to kwota 589 492,00 zł. z czego 200 000,00 zł. to wsparcie finansowe z RFIL. Dzięki rządowemu wsparciu zostanie również zrealizowana inwestycja w Maryninie, dzięki czemu również mieszkańcy tej miejscowości zyskają dostęp do funkcjonalnej strefy sportowo-rekreacyjnej.