Rotator zdjęć

Główna treść strony 2021

Budowa punktów świetlnych Skubianka ul. Szafirowa

Kategoria: Poprawa bezpieczeństwa, oświetlenie, monitoring

Opis: W 2020 r. opracowano dokumentację techniczną. W 2021 r. w ramach inwestycji wybudowano 135 mb oświetlenia drogowego i zamontowano 4 słupy z oprawami typu LED.

Kwota z budżetu Miasta i Gminy: 19 242,96 zł

Kwota całkowita: 19 242,96 zł