Rotator zdjęć

Główna treść strony Wywóz nieczystości płynnych i odpadów komunalnych

Poniżej znajdą Państwo link do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych. Informujemy, że zgodnie z art 9c. ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości uzyskiwany jest na wniosek podmiotu, który zamierza odbierać odpady komunalne na terenie danej gminy. Wobec powyższego, w podanym poniżej rejestrze zamieszczone są wszystkie firmy, które mają stosowne uprawnienia do odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Serock.

Aby przejść do rejestru kliknij TUTAJ

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych